Skip to main content

Pressemeddelelse i forbindelse med aktuel hundesag.

Pressemeddelelse   •   Jun 06, 2013 12:31 CEST

Nordsjællands Politi har efterforsket en sag om overtrædelse af hundeloven, hvor en schæferhund den 24. august 2012 skambed en gravhund. Som følge af schæferhundens bid fik gravhunden revet en hudflap løs på brystet, mens der var to dybe huller på henholdsvis 1,5 og 2,5 cm i hver side af såret efter hjørnetænder. Bidskaderne måtte efterfølgende lukkes med 10 sting/hæfter.

Det fremgår af hundeloven, at der skal ske aflivning, hvis der er tale om "skambidning". På baggrund af en dyrlæges beskrivelse af de nævnte skader på gravhunden har Nordsjællands Politi vurderet, at der var tale om skambidning, og schæferhunden skal ifølge loven aflives.

I forbindelse med sagens efterforskning og overvejelser omkring aflivning har Nordsjællands Politi også besluttet, at schæferhunden skulle være anbragt i et dyreinternat.

 

Både beslutningen om aflivning og pensionsanbringelsen har været indbragt for Rigspolitiet, da  schæferhundens ejer har klaget over Nordsjællands Politis afgørelse. Rigspolitiet er enig i den afgørelse, der blev truffet af Nordsjællands Politi, og vurderer også bidskaderne på gravhunden til at være så omfattende, at der er tale om skambidning, og schæferhunden skal derfor efter loven aflives.

Desværre er schæferhunden i den aktuelle sag uretmæssigt blevet fjernet fra det sted, hvor politiet havde anbragt den. Sagen efterforskes aktuelt, og Nordsjællands Politi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det er en overtrædelse af straffeloven, både at fjerne en hund fra 3. mand og dermed uretmæssigt trænge ind på fremmed ejendom, ligesom det også er en særskilt forbrydelse af forhindre fuldbyrdelse af en overtrædelse af den lovgivning, som politiet er pålagt at strafforfølge.

Nordsjællands Politi beklager den lange sagsbehandlingstid i den konkrete sag, og har forståelse for de følelsesmæssige aspekter, der følger, når der i forhold til hundeloven træffes afgørelse om aflivning af hunde, der har skambidt mennesker eller andre hunde.

___________________________________________________________________________________________
Vi løser alle umiddelbare borgervendte opgaver med fokus på borgernes tryghed, efterforsker og opklarer alvorlig kriminalitet, sikrer borgerne hurtig og kompetent bistand i faresituationer, forudsiger og imødegår ændringer i kriminalitetsmønsteret, arbejder forebyggende og løser alle vores opgaver som en moderne samarbejdende offentlig virksomhed,...