Skip to main content

”Skolestartskampagne 2015” i Nordsjælland.

Pressemeddelelse   •   Aug 05, 2015 12:45 CEST

Nordsjællands politi gennemfører i uge 33, 34 og 35,

”Skolestartskampagne 2015”

hvor målet er at lave en færdselsindsats ved politikredsens skoler i lokalområderne og forbedre trafiksikkerheden på skolevejene, således at skolebørnene kan færdes trygt i trafikken.

Politikredsen dækker 13 kommuner med i alt 192 kommunale og private skoler, hvoraf 81 har skolepatruljer placeret på 153 skolepatruljesteder og med 347 skolepatruljeelever, der virker dagligt.

Der vil ved indsatsen være særlig opmærksomhed på, at mange børn skal i skole for første gang.
Dette betyder, at der kommer mange ”nye trafikanter”, hvor det er naturligt at politiet gør noget ekstra for at sikre, at disse kan få en tryg og sikker færdselsstart på skolegangen.

Politikredsen har følgende mål med aktionen:

  • at synliggøre og håndhæve regler og bestemmelser      på færdselslovens område overfor trafikken til og fra skolerne,
  • at bakke op om skolers og kommuners bestræbelser      på at få skoletrafikken til at efterleve trafikpolitikker med tilhørende      handlingsplaner,

Ved kampagnen i 2014 blev der således i Nordsjællands Politikreds i ugerne for kampagnen standset 636 køretøjer, hvor der blev foretaget sigtelser af 508 personer for overtrædelser af færdselsloven.

Kampagnen, der laves som et samarbejde mellem Nordsjællands politis lokalstationer og færdselsafdelingen, vil blive koncentreret om skoleveje, hvor fokus fortrinsvis vil være rettet mod:

  • Hastighedskontrol,
  • Førere og passagerers manglende selebrug i      køretøjer, herunder om børnene er fastspændt i sikkerhedssele eller –      udstyr,
  • Skolepatruljernes arbejde og trafikanternes      agtpågivenhed over for disse,
  • Forældrenes trafikale adfærd herunder parkering i      forbindelse med aflevering af børn ved skolerne,
  • Ulovlig brug af mobiltelefon under kørslen,
  • Cykelkørsel på fortove og i fodgængerfelter,
  • Trafikanters manglende vigepligt i forhold til      fodgænger i eller på vej ud i fodgængerfelt og vigepligtsreglerne i det      hele taget.

Kontakt til pressen varetages i indsatsperioden af vicepolitiinspektører Kim Bruun, 2269 7706 (fra mandag den 10/8-15 kl. 0700) i forhold til oplysninger til pressen om politiets forestående aktionssteder (skole/dag/tid) og overværelse af samme.

Lokalpressen kan derudover tage kontakt til de personer på lokalstationerne, som man i dagligdagen har kontakt med.

Politikredsen vil i uge 36 udsende en pressemeddelelse vedr. resultatet og tal for den samlede indsats ved hele skolestartkampagnen.

Nordsjællands Politi dækker de 13 nordsjællandske kommuner Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Politikredsen betjener cirka 500.000 borgere fordelt på 1.516 km2 .

Politikredsens hovedstation ligger i Helsingør, og der er desuden politistationer i Frederikssund, Gentofte og Hillerød, hvoraf sidstnævnte har døgnåbent.