Media no image

Visionært sundhedssamarbejde skal sikre bedre indsatser for udvalgte patientgrupper

Nyheder   •   Maj 07, 2013 15:51 CEST

”Integrated Care” er navnet på et nyt, storstilet projekt, der skal forbedre sundhedsindsatserne på tværs af kommune, sygehus og praktiserende læge. Parter i det tværfaglige samarbejde er Region Syddanmark, Odense Kommune og de praktiserende lægers organisation PLO i Syddanmark, og målgrupperne i projektet er ældre medicinske patienter og personer med stress, angst og/eller depression.

Startskuddet for noget stort

Ældrerådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V) glæder sig over, at samarbejdet mellem region, kommune og praktiserende læger nu er på vej ind i en formaliseret fælles organisering.

- Vores fælles ambition er at skabe bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb for ældre medicinske patienter og personer med stress, angst og/eller depression. Samarbejdet er ikke bare det første af sin slags i Danmark, men kommer også til at få afgørende betydning for livskvaliteten hos de mennesker, der bliver omfattet af projektet, lyder det fra Jane Jegind.

Også formanden for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark Bo Libergren (V) glæder sig over samarbejdet:

- Vi kommer til at gå hele vejen for at skabe mere sammenhængende patientforløb. Jeg har store forventninger til projektet, som jeg tror kommer til at danne skole for nye måder for sygehuse, praktiserende læger og kommuner at samarbejde på. Vi har brug for sådanne initiativer til at forny vores sundhedsvæsen.

Visionær projektleder ansat

Charlotte Bentsen, 42 år, er netop ansat som projektchef for Integrated Care, og hun trækker i arbejdstøjet den 1. juni 2013. Charlotte Bentsen kommer fra en stilling som organisations- og personalechef i Assens Kommune, hvor hun bl.a. har været ansvarlig for den tværgående organisationsudvikling og de tværgående direktionsprojekter.

Fra Charlotte Bentsen lyder det:

- Det er både modigt og nødvendigt, at Odense Kommune, Region Syddanmark og de alment praktiserende læger i Odense nu afprøver en model for et forpligtende og konkret samarbejde. Jeg glæder mig utrolig meget til at skulle drive et så vigtigt projekt, der kommer til at sætte helt nye standarder for samarbejdet mellem kommune, almen praksis og sygehus.

Fakta om Integrated Care

Integrated Care er et frikommuneforsøg, som giver Odense Kommune mulighed for at indgå et partnerskab med almen praksis, OUH og psykiatrien i Region Syddanmark om et integreret behandlingsforløb for ældre medicinske patienter og borgere med stress, angst og depression.

Formålet er at udvikle en model for, hvordan øget fokus på tidlig indsats og inddragelse af borgeren kan bidrage til at skabe reelle sammenhængende patientforløb, så borgeren oplever at blive understøttet af ét samlet og proaktivt sundhedsvæsen.

For at realisere formålet er det nødvendigt at give mulighed for, at borgerens sundheds- og sociale data fra de involverede parter kan samles i en fælles database, så der kan laves en stratificering af de to målgrupper, og der på den baggrund kan iværksættes indsatser for de borgere, der har størst behov.

Både PLO Odense og PLO Syddanmark er engageret i at udvikle denne nye måde at arbejde sammen på med fokus på, hvad der bedst rent fagligt for borgerne og patienterne.

Odense Kommune og Region Syddanmark har ind til videre samlet afsat 28 mio. kr. til projektet.


For første gang i danmarkshistorien har en region, en kommune og de praktiserende læger indgået et samarbejde, der skal sikre bedre forløb for ældre medicinske patienter og personer med stress, angst og/eller depression.

Læs mere »
Media no image

Musikbiblioteket åbner den 15. august i Odenses gamle banegård

Pressemeddelelser   •   Maj 07, 2013 15:46 CEST

Når Musikbiblioteket flytter fra de nuværende lokaler i Brandts til Odenses gamle banegård, betyder det en midlertidig lukning af Musikbiblioteket fra onsdag den 15. maj kl. 12.00 til torsdag den 15. august 2013.

Der venter et stort arbejde over sommeren med at pakke de godt 100.000 materialer ned og flytte dem og inventaret til de nye lokaler. Hele samlingen skal desuden nyregistreres og chippes ved samme lejlighed.

- Det giver rigtig god mening, at bibliotekets medarbejdere chipper samlingen nu, når den alligevel skal flyttes. Det sparer tid, og så er materialet parat til den 15. august, hvor medarbejderne kan byde Musikbibliotekets mange brugere velkommen igen i de nye fine rammer. Brugerne skal dog ikke undvære musikken helt indtil da. Jeg er glad for, at der er fundet en løsning, hvor det er muligt at reservere Musikbibliotekets materialer påwww.odensebib.dk, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

Vil man bestille musik på nettet, skal man dog være opmærksom på, at der kan være ventetid, hvis det pågældende materiale er ved at blive chippet.

Farvel til Amfipladsen og på gensyn på Østre Stationsvej

Onsdag den 15. maj vil Musikbiblioteket være åbent for almindelig service og ekspedition i tidsrummet 10.00-12.00. Fra kl. 12.00-18.00 er der afskedsreception, hvor brugere og personale siger farvel til de gamle lokaler og på gensyn til august.

Der bydes på en forfriskning, og der vil desuden være live-musik i løbet af eftermiddagen med Sund & Lunau samt Elof & Wamberg.

I lukkeperioden kan alle Musikbibliotekets brugere og øvrige interesserede følge arbejdet med nedpakning, chipning og flytning via Musikbibliotekets Facebook-profil, ”Odense Musikbibliotek”.

Hele biblioteket skal chippe til sommer

I løbet af sommeren skal hele Odense Centralbiblioteks samling på ca. 900.000 materialer chippes. Med chipningen bliver det nemmere for brugerne at låne og aflevere bøger på en gang. Når man låner i fremtiden, lægger man én stak på selvbetjeningsautomaten, og alt registreres på en gang.

Chipningsprocessen kræver, at personalet fysisk håndterer og registrerer alle ca. 900.000 materialer. For at det kan foregå så effektivt som muligt, er det besluttet at lukke afdelingerne på skift, imens der chippes.

Hovedbiblioteket, Musikbibliotek og alle 6 lokalbiblioteker holder på skift lukket i løbet af sommeren 2013 for at chippe materialer. Men der vil være åbne biblioteksafdelinger i hele perioden.

Læs mere om kampagnen, og se, hvornår de respektive afdelinger lukkes midlertidigt på Odense Centralbiblioteks hjemmeside:https://www.odensebib.dk/news/odense-centralbibliotek-chipper.


Musikbiblioteket holder lukket på sin nuværende adresse i Brandts fra den 15. maj i forbindelse med flytningen til Odenses gamle banegård. Alt skal pakkes ned og flyttes til de nye lokaler, og alle godt 100.000 materialer chipregistreres, inden de kan udlånes igen fra det nye sted.

Læs mere »
Media no image

Nu starter Danmarks største udgravning i en middelalderlig bykerne - Den 8. maj starter to og et halvt års udgravninger i hjertet af Odense.

Pressemeddelelser   •   Apr 23, 2013 15:41 CEST

Der er endnu et stykke tid til, at selve anlægsarbejdet går i gang og dermed virkeliggør visionen om at omdanne Thomas B. Thriges Gade til en helt ny bydel i Odense. Det er dog ikke for tidligt at begynde de arkæologiske udgravninger på stedet, for den slags omhyggeligt gravearbejde tager sin tid.

Foran sig har det 10 mand store team af arkæologer to og et halvt års arbejde med at undersøge og dokumentere kulturlagene i det i alt 10.300 m2 store udgravningsområde.

I første omgang er det dog I. Vilhelm Werners Plads bag Odense Rådhus, som skal graves minutiøst igennem med graveskeer og koste. Det er her på gruspladsen, at arkæologerne venter at gøre de mest interessante fund. Håbet er at finde hele husrækker med baggårde og sidebygninger fra middelalderen.

”Det er Knud den Helliges Odense vi kommer til at finde mest fra”, fortæller udgravningsleder Mads Thagård Runge fra Odense Bys Museer. ”Hvis vi er heldige, finder vi også tidligere bebyggelser og hvis vi er meget heldige, finder vi spor af det tidligste Odense og vil måske på den baggrund endelig kunne fastslå, hvornår og hvordan Odense opstod som by”.

En drøm for mange er, at arkæologerne finder Knud den Helliges forsvundne Kongsgård, som man ved lå i området. ”Men det er vi nu ikke så optimistiske omkring. Man skal dog aldrig sige aldrig. Vi er før blevet positivt overraskede og det er jo blandt andet derfor, at arkæologi er så spændende en beskæftigelse”, slutter Mads Thagård Runge.

Også Odenses borgmester glæder sig over, at omdannelsesprojektet giver mulighed for at lære mere om byens historie:

”Det bliver spændende at se, hvordan Odense igennem århundreder har forandret sig efter tidernes skiften. Især nu hvor vi selv står overfor historiske forandringer i vores by. Det er forandringer, som vil forberede os på fremtiden og starte et helt nyt kapitel for Odense. Nu kan vi så samtidig føje kapitler til byens spændende forhistorie. Det arbejde glæder jeg mig meget til at følge”.

Starten af udgravningerne markeres den 8. maj med taler af Borgmester Anker Boye, adm. direktør i Realdania, Flemming Borreskov og Rådmand for By- og Kultur Steen Møller. Samme dag indvies en særlig udstilling om arkæologi i projektets røde Infoboks på Fisketorvet lige overfor I. Vilhelm Werners Plads.

Fakta

Arkæologi

De arkæologiske udgravninger strækker sig over ca. 2,5 år og 10.300 m2 i centrum af Odense. Udgiften til udgravningerne er på 37 mio. kr. Prisen er en maksimum pris.

Igennem hele graveperioden vil der blive lejlighed til at følge med i arkæologernes arbejde. Dels på guidede ture i selve udgravningen, dels i den røde Infoboks på Fisketorvet, hvor en ny udstilling viser fund og fortæller om udgravningerne.

Knud den Hellige (1046 – 1086) var konge af Danmark, indtil han blev dræbt i Skt. Albani Kirke i Odense. Hans skelet er udstillet i krypten under Odense Domkirke. Kong Knud er Odenses skytshelgen og fungerer som logo for Odense Kommune.

Midlertidige foranstaltninger

Byomdannelsen bliver gennemført i flere etaper, og der bliver derfor løbende iværksat en række midlertidige anvendelser og aktiviteter i området, som bl.a. skal være med til at udvikle bylivet. Det er tanken, at udvikle de midlertidige aktiviteter i samarbejde med borgere, kulturliv og erhvervsliv, så alle kan medvirke til at danne bymidtens nye identitet.

I forbindelse med udgravningerne på I. Vilhelm Werners Plads erstattes de 21 P-pladser midlertidigt med 21 ekstra p-pladser i parkeringskælderen under Fisketorvet.

Der er fortsat adgang til toiletbygning, handicaptoilet og taxaholdeplads.

I forbindelse med udgravningen, er det nødvendigt at fælde ca. 20 platantræer på I. Vilhelm Werners Plads. Træstammerne doneres til Børnebyen i Vollsmose. I forbindelse med omdannelsen plantes flere nye træer i området.

Byinventaret på pladsen fjernes og sendes til opmagasinering. Det gælder f.eks. bænke, cykelskur og legeredskaber. Der anlægges nye legepladser i Eventyrhaven og i Rosengadeanlægget.

Når udgravningerne på pladsen er færdig, er det planen, at pladsen skal indrettes som midlertidigt, rekreativt byrum, indtil byggeriet i området går i gang omkring 2017.

Fra Gade til By

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

Der bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Arkitektfirmaet Entasis er rådgiver for projektet.

Projektet koster 710 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 200 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter.

Læs meget mere om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på fragadetilby.dk


Arkæologer fra Odense Bys Museer har set frem til denne dag med længsel. Efter flere års forberedelser sætter Partnerskabet bag omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade nu omfattende arkæologiske udgravninger i gang i centrum af Odense. Over de næste par år bliver Odenses fortid dermed ført ind i fremtiden som en del af visionen om den nye bymidte.

Læs mere »
Media no image

Stella Polaris sætter strøm til Odense

Pressemeddelelser   •   Aug 04, 2011 09:24 CEST

Fredag den 5. august afholdes Danmarks største chill-out arrangement i Odense.

Arrangementet, som hvert år tiltrækker op til 10.000 gæster i Østre Anlæg i København, kommer nu for 2. gang til Odense, hvor det naturskønne Munke Mose lægger rammer til.

Arrangementet er gratis, og det henvender sig til alle aldersgrupper, som har lyst til en anderledes eftermiddag, hvor der bliver kræset for øjet, munden og øregangen. Stella Polaris er nemlig meget mere end musik - det er stemningen, det er samværet og ikke mindst de lækre drinks, de gode is og de afslappede, sommerlige rammer.

På plakaten er en række af de mest banebrydende artister indenfor den elektroniske scene, som suppleres af unikke live optrædener – oplev bl.a. Kalle B & Løwenstein, Rosa Lux feat. Alberte og Josefine Winding (Live), Mikael Møller (Live), Sidney Spaeth, Nicka, Lulu Rouge, Asle Bjørn.

Der bliver after party på Posten fra kl. 21.00 til 03.00, hvor chill-out’en skiftes ud med up-tempo rytmer, hvor du kan opleve Lulu Rouge, Sidney Spaeth, Asle Bjørn og Sven Houlberg

Bag om Stella Polaris
Stella Polaris’ musikalske idégrundlag bygger på chill-out/ambient musik, der er elektronisk musik med vægt på lydflader. Derfor egner netop denne genre sig fint til udendørs arrangementer, da musikken næsten falder i et med den omkringliggende natur – man blander stemningsfyldt elektronisk musik med komfortable grønne omgivelser og et strejf af solskin = Stella Polaris.
http://www.odense.dk/

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Morten Østlund
63 11 27 24


Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Danmark

Fredag den 5. august afholdes Danmarks største chill-out arrangement i Odense.Arrangementet, som hvert år tiltrækker op til 10.000 gæster i Østre Anlæg i København, kommer nu for 2. gang til Odense, hvor det naturskønne Munke Mose lægger rammer til.Arrangementet er gratis, og det henvender sig til alle aldersgrupper, som har lyst til en anderledes eftermiddag, hvor der bliver kræset for...

Læs mere »
Media no image

Bliv klogere på Munkebjergvejs forlængelse

Pressemeddelelser   •   Aug 04, 2011 09:19 CEST

I forbindelse med den offentlige høring inviterer Odense Kommune til åbent hus og borgermøde om Munkebjergvejs forlængelse den 8. – 10. august.

Planerne om Munkebjergvejs forlængelse er i offentlig høring ind til den 24. august, og i den forbindelse vil Odense Kommune gerne invitere alle interesserede til en række arrangementer over tre dage, hvor man kan komme tættere på de mange aspekter af projektet.

Da Munkebjergvejs forlængelse er et projekt, der ligger mange på sinde, har Odense Kommune planlagt et lidt anderledes forløb i forbindelse med høringen, så man får mulighed for at få svar på sine spørgsmål og tale med kommunen om netop dét, der har betydning for én. Arrangementerne skal give mulighed for en personlig dialog, så den enkelte har et godt grundlag for at give sine bemærkninger i høringen.

Åbent hus
Den 8. og 9. august kl. 14.00 – 20.00 holder Odense Kommune åbent hus i de to boligkvarterer i området, der bliver mest berørt af projektet.

- Mandag den 8. august: Åbent hus i Lindvedparken på det grønne areal mellem Bravida på Svendborgvej 226 og Lindvedparken 

- Tirsdag den 9. august: Åbent hus i Marmeladekvarteret på det grønne areal ved Hjalleseskolen på hjørnet af Solbærvej og Godhedsmindevej

Her kan interesserede kigge indenfor i teltet, besøge de forskellige stande og få en snak om planlægning, miljø, trafik og anlægsarbejde i forbindelse med Munkebjergvejs forlængelse. 

Borgermøde
De to åbent hus-arrangementer rundes af med et borgermøde den 10. august kl. 19.00 – 22.00 i festsalen på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Her vil rådmand Jan Boye og projektleder på anlægsarbejdet Jacob Juhl Harberg først fortælle om projektet, og herefter kan de fremmødte stille spørgsmål til et panel.

De kommentarer, der gives på mødet, tages med i referatet, og de indgår som en del af de høringssvar, der sendes til behandling i By- og Kulturudvalget, når høringsperioden er slut.

Kontakt
Projektleder på anlægsarbejdet Jacob Juhl Harberg (det tekniske projekt), tlf.: 65 51 27 60
VVM-myndighed Susanne Grøn Christiansen (VVM-redegørelsen), tlf.: 65 51 27 83

I forbindelse med den offentlige høring inviterer Odense Kommune til åbent hus og borgermøde om Munkebjergvejs forlængelse den 8. – 10. august.Planerne om Munkebjergvejs forlængelse er i offentlig høring ind til den 24. august, og i den forbindelse vil Odense Kommune gerne invitere alle interesserede til en række arrangementer over tre dage, hvor man kan komme tættere på de mange...

Læs mere »
Media no image

Pink Floyd Project – unik aften med sus af storhed i Kongens Have

Pressemeddelelser   •   Jul 25, 2011 09:22 CEST

Pink Floyd Project er lyd- og lyseffekter og show med meget stor klasse. Projektet vil fylde næsten hele denne aften – dog vil Wrong Side Of Vegas levere support musik af højeste klasse. Men husk – allerede kl. 18.00 er der hyggelig lounge musik i haven – denne gang med DJ William Brown. Så kom i Kongens Have torsdag d.28. juli.

Pink Floyd Project stiller op med et tre timers show spækket med numre fra The Wall, Animals, Dark Side Of The Moon, Echoes, Wish You Were Here og The Division Bell suppleret af sjældne sager fra Roger Waters’ og David Gilmours soloplader. Det bliver en koncert både for Hr. og fru Floyd og for de rigtig kræsne. For det er langt fra kun de åbenlyse Pink Floyd-favoritter som Shine On, Money og The Great Gig In The Sky, der spilles i Haven, men også sange fra de hemmelige hulrum, hvor det stadig giver genlyd.

Kun Pink Floyd selv lyder mere som Pink Floyd end The Pink Floyd Project! Enkelte mener dog, at PFP her og der, gør det bedre end originalerne. Døm selv.


Wrong Side Of Vegas har de seneste år, spillet deres rock'n'roll et hav af steder blandt andet som opvarmningsnavn for Baby Woodrose, The Blue Van og norske Skambankt.

De fire bandmedlemmer fra Odense har tidligere udgivet en gratis download-ep "The Mothmaking Sessions", og i foråret udgav de deres første fuldlængdealbum ”WSOV” fra deres eget pladeselskab.

Lyden er ærkeamerikansk og sangene hårrejsende effektfulde. Midt i infernoet af huggende guitarer og distorted vokal fuld af nerve er der dog også plads til melodiske ballader i repertoiret. 


DJ William Brown vil allerede fra kl. 18.00 sætte Kongens Have i den helt rette musikalske stemning med lækker dj-musik og lounge-mood.

DJ William Brown kommer fra AHP Artist, der er en sammenslutning af DJ´s i Odense og hver torsdag vil der være en ny DJ klar til at igangsætte den musikalske fest i haven.Pink Floyd Project: http://www.pinkfloydproject.dk/default.html

Wrong Side Of Vegas: http://da-dk.facebook.com/wrongsideofvegas 

Find program m.m. for sommerens Torsdagskoncerter i Kongens Have i Odense:

www.odense.dk/torsdagskoncerter

www.facebook.com/torsdagskoncerterKontakt:

Allan Norman
Kulturkonsulent

Odense Kommune
Kultur, Plan & Byg
Kultur
Odense Slot, Indgang G
Nørregade 36-38, postboks 730,
5100 Odense C

Direkte telf. 6551 2812
mailto:anr@odense.dk
Officielle digitale breve sendes til:kultur@odense.dk
http://www.odense.dk

Pink Floyd Project er lyd- og lyseffekter og show med meget stor klasse. Projektet vil fylde næsten hele denne aften – dog vil Wrong Side Of Vegas levere support musik af højeste klasse. Men husk – allerede kl. 18.00 er der hyggelig lounge musik i haven – denne gang med DJ William Brown. Så kom i Kongens Have torsdag d.28. juli.

Læs mere »
Media no image

Pink Floyd Project – unik aften med sus af storhed i Kongens Have

Pressemeddelelser   •   Jul 22, 2011 14:26 CEST

Pink Floyd Project er lyd- og lyseffekter og show med meget stor klasse. Projektet vil fylde næsten hele denne aften – dog vil Wrong Side Of Vegas levere support musik af højeste klasse. Men husk – allerede kl. 18.00 er der hyggelig lounge musik i haven – denne gang med DJ William Brown. Så kom i Kongens Have torsdag d.28. juli.

Pink Floyd Project stiller op med et tre timers show spækket med numre fra The Wall, Animals, Dark Side Of The Moon, Echoes, Wish You Were Here og The Division Bell suppleret af sjældne sager fra Roger Waters’ og David Gilmours soloplader. Det bliver en koncert både for Hr. og fru Floyd og for de rigtig kræsne. For det er langt fra kun de åbenlyse Pink Floyd-favoritter som Shine On, Money og The Great Gig In The Sky, der spilles i Haven, men også sange fra de hemmelige hulrum, hvor det stadig giver genlyd.

Kun Pink Floyd selv lyder mere som Pink Floyd end The Pink Floyd Project! Enkelte mener dog, at PFP her og der, gør det bedre end originalerne. Døm selv.


Wrong Side Of Vegas har de seneste år, spillet deres rock'n'roll et hav af steder blandt andet som opvarmningsnavn for Baby Woodrose, The Blue Van og norske Skambankt.

De fire bandmedlemmer fra Odense har tidligere udgivet en gratis download-ep "The Mothmaking Sessions", og i foråret udgav de deres første fuldlængdealbum ”WSOV” fra deres eget pladeselskab.

Lyden er ærkeamerikansk og sangene hårrejsende effektfulde. Midt i infernoet af huggende guitarer og distorted vokal fuld af nerve er der dog også plads til melodiske ballader i repertoiret. 


DJ William Brown vil allerede fra kl. 18.00 sætte Kongens Have i den helt rette musikalske stemning med lækker dj-musik og lounge-mood.

DJ William Brown kommer fra AHP Artist, der er en sammenslutning af DJ´s i Odense og hver torsdag vil der være en ny DJ klar til at igangsætte den musikalske fest i haven.Pink Floyd Project: http://www.pinkfloydproject.dk/default.html

Wrong Side Of Vegas: http://da-dk.facebook.com/wrongsideofvegas 

Find program m.m. for sommerens Torsdagskoncerter i Kongens Have i Odense:

www.odense.dk/torsdagskoncerter

www.facebook.com/torsdagskoncerterKontakt:

Allan Norman
Kulturkonsulent

Odense Kommune
Kultur, Plan & Byg
Kultur
Odense Slot, Indgang G
Nørregade 36-38, postboks 730,
5100 Odense C

Direkte telf. 6551 2812
mailto:anr@odense.dk
Officielle digitale breve sendes til:kultur@odense.dk
http://www.odense.dk


Pink Floyd Project er lyd- og lyseffekter og show med meget stor klasse. Projektet vil fylde næsten hele denne aften – dog vil Wrong Side Of Vegas levere support musik af højeste klasse. Men husk – allerede kl. 18.00 er der hyggelig lounge musik i haven – denne gang med DJ William Brown. Så kom i Kongens Have torsdag d.28. juli.

Læs mere »
Media no image

Country Sisters – internationalt navn i Kongens Have

Pressemeddelelser   •   Jul 15, 2011 13:24 CEST

Country Sisters er fra Tjekkiet, og giver et dynamisk show, som sjældent er oplevet på disse kanter, – sprudlende Gigi & The Farmers er support og pæredanske, og så får vi denne aften besøg af talentfulde Gine Bryld – kendt sanger i det odenseanske musikmiljø. Men husk – allerede kl. 18.00 er der hyggelig lounge musik i haven – denne gang med DJ Moto.

Country Sisters, er et band, der faktisk har en længere historie – i over 30 år har CS, der består af 6 konservatorieuddannede piger, spillet overalt i verdenen med stor succes. Der er selvfølgelig sket løbende udskiftninger i besætningen gennem årene, men deres show er til stadig blevet bedre og mere professionelt.

De spiller ekvilibristisk selv alle instrumenterne, synger smukt flerstemmigt, de er i konstant bevægelse, og deres show rummer altid mange overraskelser.


Musikken er svingende, velklingende, rockende og humørskabende og repertoiret er selvfølgelig hentet fra deres 11 album-udgivelser. Når de runder Kongens Have den 21/7, kommer de lige fra koncerter i Frankrig, Østrig og Tyskland. 


Gigi & The Farmers er et af de country bands i Danmark, som spiller en herlig forfriskende blanding af både det traditionelle og det nyere countrymusik. 

Sangerinden Gitte (deraf navnet Gigi) Pedersen har formået at gøre bandet til en rigtig stærk formidler af countrymusikkens mange facetter, og orkesteret udstråler altid stor spilleglæde.


Gine Bryld er et forholdsvist nyt udspil på den danske singer-songwriter scene. Hun har skrevet musik en del år, og har også virket som sangerinde i forskellige bands med forskellige genrer, men sætter nu fokus på egne kompositioner.


DJ Moto vil allerede fra kl. 18.00 sætte Kongens Have i den helt rette musikalske stemning med lækker dj-musik og lounge-mood.

DJ Moto kommer fra AHP Artist, der er en sammenslutning af DJ´s i Odense, og hver torsdag vil der være en ny DJ klar til at igangsætte den musikalske fest i haven.Country Sisters: http://www.countrysisters.eu/

Gigi and The Farmers: http://www.gigifarmers.com/

Gine Bryld: http://www.myspace.com/gine2211 

Find program m.m. for sommerens Torsdagskoncerter i Kongens Have i Odense:

www.odense.dk/torsdagskoncerter

www.facebook.com/torsdagskoncerter 


Kontakt:

Allan Norman
Kulturkonsulent

Odense Kommune
Kultur, Plan & Byg
Kultur
Odense Slot, Indgang G
Nørregade 36-38, postboks 730,
5100 Odense C

Direkte telf. 6551 2812
mailto:anr@odense.dk
Officielle digitale breve sendes til:kultur@odense.dk
http://www.odense.dk

Country Sisters er fra Tjekkiet, og giver et dynamisk show, som sjældent er oplevet på disse kanter, – sprudlende Gigi & The Farmers er support og pæredanske, og så får vi denne aften besøg af talentfulde Gine Bryld – kendt sanger i det odenseanske musikmiljø. Men husk – allerede kl. 18.00 er der hyggelig lounge musik i haven – denne gang med DJ Moto.

Læs mere »
Media no image

Odense Kommune inddrager borgerne via den digitale høringsportal

Pressemeddelelser   •   Jul 12, 2011 18:15 CEST

Odense Kommune har netop lanceret to hjemmesider, der giver borgerne mulighed for at komme med gode idéer til besparelser på børn- og ungeområdet samt kommunens nye kommuneplan. 

”Drog afgangsprøverne i folkeskolen – der er alligevel ikke nogen, der bruger dem til noget.” Eller ”Drop papirnusseri, så vi får mere tid og flere hænder til vores børn.” 

Sådan lyder to af de mest populære bemærkninger fra borgere og ansatte, som skriver på kommunens nye borgerinddragelses-side, dinide.odense.dk. Siden, der blev lanceret i begyndelsen af maj, skal give politikerne i Børn – og Ungeudvalget input og idéer til, hvordan kommunen på børn- og ungeområdet kan spare 363 millioner kroner inden 2014. 

Samtidig skaber hjemmesiden gennemsigtighed i budgetprocessen. Eksempelvis kan embedsmændenes idekatalog til besparelser og effektiviseringer også ses. 

På nu værende tidspunkt er der 128 idéer, og de mest populære har fået ”thumbs up” af over 80 andre læsere. På de første tre uger blev siden vist over 2.000 gange. 

Digitale høringssvar 
En anden måde Odense Kommune inddrager borgerne på er via den digitale høringsportal odense.dk/dinmening
Her kan borgerne lige nu gå ind og indsende deres høringssvar til den kommende kommuneplan. De kan straks få en kvittering for deres høringssvar og samtidig – og som noget helt nyt i høringssammenhæng – se andre borgeres høringssvar. 
- Ikke nok med at det er lettere for borgerne at indsende høringssvar, så letter høringsportalen også arbejdet for sagsbehandlerne. De skal ikke scanne høringssvar ind og sende kvitteringer retur til borgerne længere, siger webchef Birgit Pedersen. 

Store målgrupper 
Og Odense Kommune vil gerne lave langt flere borgerinddragelser på nettet – af flere grunde. 
- Vi kan nå langt flere borgere via en hjemmeside end ved traditionelle borgermøder. Og målgrupperne er også anderledes. Vi vil kunne få fat i eksempelvis de småbørnsfamilier, der normalt ikke har tid til at gå til et borgermøde klokken syv om aftenen, siger Birgit Pedersen. 

Webstrategi 

De nye hjemmesider udspringer af Odense Kommunes webstrategi, som har til formål at øge borgerinddragelsen og samtidig digitalisere kommunikationen mellem borgere og myndighed. På den måde opnås effektiviseringsgevinster og samtidig en forbedret service. 

Kontakt: 
Webchef og projektleder Birgit Pedersen, 29 29 52 72, birg@odense.dk

Odense Kommune har netop lanceret to hjemmesider, der giver borgerne mulighed for at komme med gode idéer til besparelser på børn- og ungeområdet samt kommunens nye kommuneplan. 

Læs mere »
Media no image

Mandfolk ude med snøren

Pressemeddelelser   •   Jul 11, 2011 19:17 CEST

En busfuld håbefulde lystfiskere fra 20 plejecentre i Odense Kommune skal onsdag den 13. juli kappes om den store fangst ved Aalsbogårde lystfiskesøer. Ud med linen og ind med fangsten; der kan være alt lige fra ål, regnbue-, kilde- og bækørreder, gedder og karper. 

Nogle af herrerne deler gerne fisketips og tricks, fordi de var med på fisketuren sidste sommer, mens andre er nye i faget. Fælles for dem alle er, at de skal nyde samværet i den skønne natur med andre ligesindede herrer. 

Først skal fiskegrejes rigges til, mens ganerne smøres med kaffe, kage og gammel dansk. Ved middagstid skal mændene nyde de medbragte madpakker med en fiskestang i den ene hånd og en kold øl i den anden. 

- Vi har valgt, at invitere alle herrerne på fisketur, fordi vi gerne vil sætte fokus på mændene, og med aktiviteter kun for mænd rammer vi mange af dem, som ikke plejer at tage med til vores aktiviteter, fortæller Vinnie Skovkjær, daglig leder af Aktiviteter i Plejeboliger. 

Arrangementet gennemføres ved hjælp af godt 30 frivillige i samarbejde med Aktiviteter i Plejeboliger i Odense Kommune. 

Mere at vide 
Pressen er velkommen 

Arrangementet foregår: 
               onsdag den 13. juli kl. 10.00-14.00
               Aalsbogårde lystfiskesøer
               St. landevej 123 - 125 
               5560 Årup
www.aalsbogaard.dk 

Foreløbig tidsplan:
              9:45-10:15: Ankomst
              Kaffe, kage og Gammel Dansk, mens der fiskes        
              Ca. kl. 12: Madpakkerne nydes i det grønne
              Ca. kl. 14: Afgang 

For mere information kontakt:
              Vinnie Skovkjær, leder af Aktiviteter i Plejeboliger
              Tlf. 6551 3303, mobil: 2249 3302
              E-mail: vh@odense.dk

En busfuld håbefulde lystfiskere fra 20 plejecentre i Odense Kommune skal onsdag den 13. juli kappes om den store fangst ved Aalsbogårde lystfiskesøer. Ud med linen og ind med fangsten; der kan være alt lige fra ål, regnbue-, kilde- og bækørreder, gedder og karper. Nogle af herrerne deler gerne fisketips og tricks, fordi de var med på fisketuren sidste sommer, mens andre er nye i faget....

Læs mere »

Billeder & Videoer 1 billede

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Kommunikations- og pressekonsulent
  • psey@odense.dk
  • 65511028
  • 30719948

Om Odense Kommune

Odense Kommune

Flakhaven 2
5000 Odense C
Tlf.: 6613 1372 (Døgnåbent)

Adresse