Media no image

Ofrets Dag 2017

Pressemeddelelser   •   Feb 22, 2017 15:04 CET

Ofrets Dag 2017

I dag – den 22. februar 2017 – er det Ofrets Dag. Det er en dag, hvor der i Europa sættes særligt fokus på ofre, ofres situation og ofres rettigheder. Det at være offer for en kriminel handling, en ulykke eller et uheld, det at være udsat for en traumatisk hændelse. En situation, hvor det oftest er overgrebspersonen, der er i fokus. Men selv om ofret ikke ønsker at stå frem, har ofret brug for særlig opmærksomhed. Der findes offerrådgivninger i de fleste lande i Europa, enten landsdækkende som i Danmark, eller rådgivninger rettet til bestemte målgrupper som f.eks. unge udsat for cyberkriminalitet, voldsramte kvinder eller mænd, unge mødre, selvmordsramte familiemedlemmer og transkønnede.

Se også Victim Support Europe – VSE - og deres budskab i dag på victimsupport.eu. VSE er den europæiske paraplyorganisation for offerrådgivning, og er fortaler for respektfuld behandling og empati, for juridisk rådgivning, for ofrets rettigheder og for opbakning til servicering af ofre, f.eks. offerrådgivning. Lige p.t. har de fået midler til at monitorere implementeringen af Offerdirektivet. I Danmark er vi i Offerrådgivningen i Danmark – OID – fortaler for nogle af de for Danmark relevante rettigheder, som vi også diskuterer med retspolitiske ordførere og f.eks. i Rådgivningsforummet i det Nationale Forebyggelses Center vedr. Voldtægtspakken. Her er det spørgsmål om adgang til bistandsadvokat, ret til information under en sag og på et sprog, ofret kan forstå. Ligeledes svarer vi på, for os relevante høringssvar, som ikke har med strafudmåling at gøre.

Offerrådgivningen i Danmark sætter udover ofre også fokus på vidner til akutte, traumatiske hændelser og pårørende, som ligeledes har været udsat for et stærkt psykisk pres, og som også har brug for omsorg, en krisesamtale med en offerrådgiver eller en mere specialiseret form for hjælp, som Offerrådgivningen kan rådgive om.

Offerrådgivningen har et tæt og godt samarbejde med politiet lokalt og på nationalt plan og er bl.a. afhængige af, at politiet uddeler vores kort til ofre, vidner og pårørende i en krisesituation.

Hjælpen er der, og det er vigtigt at et offer får sat hændelsen på plads og kommer videre med livet. Kontakt f.eks. www.offerraadgivning.dk, hvor du også kan finde de lokale offerrådgivninger. Ofre kan også ringe til os på Landstelefonen 116006 for en anonym samtale. Vi lytter og vi hjælper videre.

VSE lancerer i dag sin seneste rapport om Victims Across Borders. Se denne på http://victimsupport.eu

Landsformand og presseansvarlige

Else Marie Buck

_________________________________________________________________________________________


Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.

Du finder vores kontaktpersoner til pressen HER

I dag – den 22. februar 2017 – er det Ofrets Dag. Det er en dag, hvor der i Europa sættes særligt fokus på ofre, ofres situation og ofres rettigheder.

Læs mere »
Media no image

Har du været udsat for kriminalitet eller en voldsom ulykke – er der hjælp til dig – også på Bornholm.

Pressemeddelelser   •   Sep 06, 2016 13:27 CEST

Har du været udsat for kriminalitet eller en voldsom ulykke – er der hjælp til dig – også på Bornholm.

De seneste måneder har vi i Bornholms Offerrådgivning, i tæt samarbejde med Bornholms politi, arbejdet for en styrkelse af vores indsats og samt et øget lokalt kendskab til vores tilbud.

Vores frivillige offerrådgivere tilbyder en medmenneskelig samtale og rådgivning til ofre, vidner og pårørende, der har været udsat for kriminelle handlinger, voldsomme og akutte ulykker.

Du kan ringe til os på 2368 6013. Du kan ringe anonymt og vi har tavshedspligt.

For yderligere information kan vores lokalformand Jette Stoltz Klausen kontaktes på bornholm@offerraadgivning.dk

Se vores hjemmeside www.offerraadgivning.dk hvis du interesseret i at læse mere om Offerrådgivningen i Danmark

_________________________________________________________________________________________


Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.

Du finder vores kontaktpersoner til pressen HER

De seneste måneder har vi i Bornholms Offerrådgivning, i tæt samarbejde med Bornholms politi, arbejdet for en styrkelse af vores indsats og samt et øget lokalt kendskab til vores tilbud. Vi er klar på telefonerne.

Læs mere »
Media no image

Offerrådgivningens Landsdækkende Mentorordning

Pressemeddelelser   •   Jun 01, 2016 09:02 CEST

Den 1. juni 2016 er det 1 år siden OIDs Landsdækkende Mentorordning, med støtte fra Offerfonden, startede.

Mentorordningen er et supplement til den Offerrådgivning, vi allerede kender i dag, hvor vi hjælper ofre, vidner og pårørende, der har været udsat for kriminalitet eller en ulykke.

Så har du som offer, vidne eller pårørende brug for hjælp i en periode, kan den nye Mentorordning måske være noget for dig. De frivillige mentorer har mulighed for at hjælpe dig videre i livet efter hændelsen. Deres hjælp og støtte kan, udover personlige møder, være kontakt til dit netværk og til myndigheder m.v.

36 offerrådgivere er uddannede mentorer. 11 lokale Offerrådgivninger er med i ordningen og alle har nu aktive mentorforløb. Mentorerne gør en stor forskel i deres mentorarbejde. Mere end 350 mentoraktiviteter har mentorerne tilsammen givet ofre, vidner og pårørende: personlige møder, telefonrådgivning, mails og bisidderaktivitet.

Den Landsdækkende Mentorordning er gratis.

Stort tillykke til OID, til de lokale Offerådgivninger og til rådgivere – og ikke mindst til mentorerne

_________________________________________________________________________________________


Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.

Du finder vores kontaktpersoner til pressen HER

Den 1. juni 2016 er det 1 år siden OIDs Landsdækkende Mentorordning, med støtte fra Offerfonden, startede. Mentorordningen er et supplement til den Offerrådgivning, vi allerede kender i dag, hvor vi hjælper ofre, vidner og pårørende, der har været udsat for kriminalitet eller en ulykke.

Læs mere »
Media no image

Europæisk Dag for Ofre

Pressemeddelelser   •   Feb 22, 2016 09:52 CET

I dag mandag den 22. februar 2016 markerer Offerrådgivningen i Danmark Europæisk Dag for Ofre, der har været udsat for kriminelle overgreb. Formålet med dagen er, at vi sammen sætter fokus på ofre under temaet "Offergørelse i Europa, Ofres Rettigheder og Støtte til Ofre".
Kriminelle overgreb kan have mange udtryk, f.eks. partnervold, knivstikkeri, voldtægt, stalking, identitetstyveri, vold på nettet m.v. og er ofte en traumatiserende oplevelse for ofret, dets pårørende og/eller vidner.
Ofre har rettigheder, de har ret til at blive hørt og forstået, ret til en bistandsadvokat, ret til kompensation og erstatning, hvis det er på tale.
Offerrådgivningen i Danmark har modtaget materiale fra den europæiske sammenslutning af offerrådgivninger - Victim Support Europe. VSE har udarbejdet en video, som du kan se ved at følge linket nederst. Hvis du vil læse mere, kan du også tjekke på http://victimsupport.eu eller #Victimsday, #Victims of Crime, #Victimsrights.
Vi håber du vil give ofre en særlig tanke og støtte.
https://vimeo.com/156154837

_________________________________________________________________________________________


Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.

Du finder vores kontaktpersoner til pressen HER

I dag mandag den 22. februar 2016 markerer Offerrådgivningen i Danmark Europæisk Dag for Ofre, der har været udsat for kriminelle overgreb. Formålet med dagen er, at vi sammen sætter fokus på ofre under temaet "Offergørelse i Europa, Ofres Rettigheder og Støtte til Ofre".

Læs mere »
Media no image

Året der gik i Offerrådgivningen i Danmark

Pressemeddelelser   •   Jan 18, 2016 16:02 CET

I 2015 havde Offerrådgivningen i Danmark (OID) 4.410 rådgivninger for ofre, vidner og pårørende for kriminelle handlinger, ulykker og andre voldsomme og akutte oplevelser. Det er 473 flere rådgivninger end i 2014, og med en stigning på 11 %, det højeste antal rådgivninger i OID’s historie.

Stigningen skyldes først og fremmest OID’s ca. 250 rådgiveres ihærdige og engagerede frivillige arbejde samt et velfungerende samarbejde med politiet i de 12 politikredse. Ydermere har den landsdækkende oplysningskampagne haft en væsentlig betydning. Kampagnen var støttet og gjort mulig med midler fra Offerfonden. I 2016 vil OID fortsat have stor fokus på synliggørelse og dette bl.a. gennem andre oplysningskampagner, eksponering via sociale medier, internet m.v.

Ikke overraskende ligger den geografiske fordeling af rådgivningerne i 2015 stadig med hovedvægt på Hovedstaden, Nordsjælland, Østjylland og Fyn.

Langt de fleste rådgivninger har overskriften ”vold”. Herunder overfald, seksuel vold, partnervold og stalking. En anden tendens vi ser i vores rådgivninger, er røveri, indbrud og dødsfald, bl.a. selvmord.

I forhold til kønsfordelingen i henvendelserne viser statistikken for 2015, at kvinder udgør 2/3 – dog ses en mindre stigning i forhold til mænd, hvilket må anses som en positiv udvikling.

Ud over at yde en medmenneskelig og støttende samtale for vores målgruppe, henvises der i over halvdelen af rådgivningerne også videre til mere specialiseret hjælp som f.eks. psykolog via egen læge, skadestuer, politi, Center for voldtægtsofre, krisecentre, konfliktmægling, gratis retshjælp m.v.

OID har såvel lokalt og som på landsbasis et godt samarbejde med politiet. De henviser ca. halvdelen af vores sager, men vi ser også en mindre stigning i, at målgruppen finder os via nettet herunder vores hjemmeside www.offerraadgivning.dk

_________________________________________________________________________________________


Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.

Du finder vores kontaktpersoner til pressen HER

I 2015 havde Offerrådgivningen i Danmark (OID) 4.410 rådgivninger for ofre, vidner og pårørende for kriminelle handlinger, ulykker og andre voldsomme og akutte oplevelser. Det er 473 flere rådgivninger end i 2014, og med en stigning på 11 %, det højeste antal rådgivninger i OID’s historie.

Læs mere »
Media no image

Offerdirektivet bliver til love i EU den 16. november 2015

Pressemeddelelser   •   Nov 09, 2015 13:05 CET

OID har modtaget en pressemeddelelse fra Victim Support Europe, VSE (sammenslutningen af offerrådgivninger i EU) i anledning af, at Offerdirektivet (2012/09/EU) skal være gennemført den 16. november 2015 i alle EU-landene - undtagen i Danmark.

I Danmark er Offerdirektivet nemlig ikke med i den pakke, vi skal stemme om den 3. december 2015. Danmark vil således heller ikke fremover have mulighed for at få indflydelse på Offerdirektivet i EU. Vi forventer dog i OID, at de danske partier tager fat i den danske lovgivning og i EU-offerdirektivet, for at medtage relevante dele fra direktivet i danske love og hermed sikre, at ofre stilles bedre fremover, også i Danmark. Det er et arbejde, som vi i OID gerne vil bidrage til, ligesom vi gerne vil følge erfaringsindsamlingen fra implementeringen i EU.

Offerdirektivet er fra 2012. Det er blevet til ved fælles arbejde i Europaparlamentet, for at sikre minimumsrettigheder for ofre for kriminalitet, og det ses som et stort fremskridt for ofres retssikkerhed. Flere lande har allerede indført direktivets regler, men der er desværre i mange EU lande stadig lang vej før Offerdirektivet er implementeret.

Baseret på tidligere års erfaringer er det estimeret, at der i 2015 vil være næsten 100 millioner mennesker i EU, som vil blive ofre for kriminalitet. Det har for det enkelte offer store menneskelige omkostninger, ligesom det er en stor udfordring for det enkelte land på mange områder. VSE skriver, at mange ofre ikke får den nødvendige information, ikke får den nødvendige juridiske og psykologiske opbakning, ligesom det for mange har fysiske og arbejdsmæssige konsekvenser, hvilket heller ikke er ukendt i Danmark.

VSE afholder en konference den 9. november 2015 i EU parlamentet, hvor der sættes fokus på status af implementeringen og på nye former for kriminalitet, som EU medlemslandene må forholde sig til.

VSE har i den forbindelse udsendt en deklaration med opfordring om at handle nu samt med opfordring til EU parlamentsmedlemmerne om at underskrive deklarationen. OID har sendt indbydelsen til konferencen samt deklarationen videre til de 13 danske EU parlamentsmedlemmer og opmuntret dem til i det mindste at bakke op om ofres retssikkerhed og beskyttelse generelt i Europa.

_________________________________________________________________________________________


Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.

Du finder vores kontaktpersoner til pressen HER

OID har modtaget en pressemeddelelse fra Victim Support Europe, VSE (sammenslutningen af offerrådgivninger i EU) i anledning af, at Offerdirektivet (2012/09/EU) skal være gennemført den 16. november 2015 i alle EU-landene - undtagen i Danmark.

Læs mere »
Media no image

​Offerrådgivningen i Danmark meddeler hermed at Steen Knudsen har valgt at fratræde sin stilling

Pressemeddelelser   •   Sep 17, 2015 14:26 CEST

Offerrådgivningen i Danmark meddeler hermed at Steen Knudsen har valgt at fratræde sin stilling som Landsformand med øjeblikkelig virkning, efter flere års arbejde på posten.

Næstformand Else Marie Buck indtræder som fungerende Landsformand.

Der lyder en varm tak til Steen Knudsen, for hans store og uselviske arbejde for ofres retssikkerhed og Offerrådgivningen i Danmark.

Kontakt:

Offerrådgivningens sekretariatet: info@offerraadgivning.dk eller telefon: 43 58 44 02

Fungerende Landsformand Else Marie Buck: mail@elsemariebuck.dk eller telefon: 22 43 42 98

_________________________________________________________________________________________


Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Landsdækkende gratis vagttelefon: 116 006.

Du finder vores kontaktpersoner til pressen HER

​Offerrådgivningen i Danmark meddeler hermed at Steen Knudsen har valgt at fratræde sin stilling som Landsformand med øjeblikkelig virkning, efter flere års arbejde på posten.

Læs mere »
Rbxnsljzxnw5l5ljwixk

Vold, trusler og seksuel krænkelse er hverdag i Offerrådgivningen

Pressemeddelelser   •   Sep 04, 2015 04:54 CEST

Nzaieg4cjcfngutxvs90

Mediernes sygelige trang for kriminelle

Pressemeddelelser   •   Aug 22, 2015 09:44 CEST

Xcsbe3tlvuc29doegtcs
Ppeafwwkcjldkixjiulo Dnybyuqc7eo1yzrpb0ki

'HJÆLP, jeg blev udsat for vold og trusler'

Nyheder   •   Aug 21, 2015 16:02 CEST

Billeder & Videoer 3 billeder

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivning Bornholm
 • Lokalformand
 • boallurnhoullmzbun@offeiabffqlfsgxerraadgivnjmhginevg.berwboifswdk
 • 40 10 14 93
 • 23 68 60 13

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivning Hovedstaden
 • Pressekontakt
 • hby@wzjsfrqhlive.dk
 • 20 25 80 66

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivningen Københavns Vestegn
 • Lokalformand
 • ouzubromavbhceanouhenningyxtg@aibdskgmail.coiam
 • 60 76 31 30

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivning Nordsjælland
 • Lokalformand
 • hanne48green@mail.dk
 • 23 34 25 81

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivning Midt- og Vestsjælland
 • Lokalformand
 • mivsgldtvelsssstmjsj@offerraruevgtpfadpxpygiahgfjbhlvninebg.dk
 • 72 41 17 51

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivningen i Sydsjælland og Lolland Falster
 • Pressekontakt
 • kihgmjyzmrdjaedkvxaer@tjhotmqanbaicwvkl.mdagrvamcostm
 • 20 85 53 28

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivning Fyn
 • Lokalformand
 • fyn@offerraadgivning.dk
 • 50800988

 • Pressekontakt
 • Syd- og Sønderjylland
 • Pressekontakt
 • coe003@politi.dk
 • 72 58 38 12

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivningen Sydøstjylland
 • Lokalformand
 • soep@offerraadgivning.dk
 • 20662297

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland
 • Lokalformand
 • midtvestjyl@offerraadgivning.dk
 • 30324350

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivningen i Østjylland
 • Lokalformand
 • xlosootjylshland@ocuffoherrauencadgilgjvvning.airkzsdk
 • 20 12 88 92

 • Pressekontakt
 • Offerrådgivning Nordjylland
 • Pressekontakt
 • vrkaztg@ofksfeuxhwrrzdaabtdaqvdgysipbperivlvgxeefhofninghvcrdd.dcok
 • 21 72 32 92

Om Offerrådgivning

Om Offerrådgivningen

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse. Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Offerrådgivning er ikke behandling eller terapi men vigtig mental førstehjælp og en hjælp til at komme videre.

Vi har eksisteret siden 1998 som et lovfastsat tilbud finansieret med midler fra Offerrådgivingen tilbydes i alle landets politikredse. Vi kan kontaktes hele døgnet.

- Offerrådgivningen er uafhængig af myndigheder, politiske og religiøse retninger.
- Rådgiverne er frivillige og ulønnnede.
- Offerrådgivningen tilbyder anonymitet, og rådgiverne har tavshedspligt.

De lokale offerrådgivninger oprettede i 2001 paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark.
Offerrådgivningen i Danmark varetager landstelefonen.

Offerrådgivningen i Danmark er medlem af Victim Support Europe

Adresse

 • Offerrådgivning
 • Vesterballevej 5
 • 7000 Fredericia
 • Danmark