Skip to main content

​Aarhus fortsætter succes med indbrudsforebyggelse

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2015 11:44 CET

I et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi har over 2200 borgere i 2015 deltaget i infomøder om at forebygge indbrud i deres bolig. I årets løb er indbrudskurven knækket i Aarhus – og antallet af husstande i nabohjælpsordningen er mere end fordoblet på et år. Indsatsen fortsætter med samme styrke i 2016.

I de seneste par år har mellem 2000 og 3000 borgere fra private husstande i Aarhus hvert år oplevet at komme hjem til knuste ruder, en ødelagt dør eller et gennemrodet hus som følge af indbrudstyveri. Sammenlignet med de øvrige storbyer i Danmark har Aarhus ligget højt i indbrudsstatistikken, og mens de øvrige byer typisk har oplevet et fald fra 2011, har Aarhus fortsat været plaget af mange indbrud.

På den baggrund indgik Aarhus Kommune og Østjyllands Politi i begyndelse af 2015 et samarbejde om fælles kamp mod indbrud. Målet var at knække kurven for antallet af indbrud i Aarhus. Budskabet var entydigt: Stå sammen - nabohjælp kan forebygge op til hvert fjerde indbrud.

I dag kan man konstatere, at kurven er knækket, sådan at antallet af indbrud i boliger i Aarhus for første gang i flere år er faldet. (Fra 1.944 indbrud i 2014 til 1.466 i 2015 målt over de første ni måneder.)

Borgmester Jacob Bundsgaard siger:

”Det er meget positivt, at antallet af indbrud falder, men der er fortsat alt for mange aarhusianere, som må opleve at få deres hjem endevendt og få stjålet ting af indbrudstyve. Så vi fastholder derfor indsatsen med 10 nye informationsmøder for borgerne i 2016. Samarbejdet mellem politi og kommune skal klæde borgerne bedre på til at beskytte sig selv og hjælpe hinanden – og dermed styrke trygheden.”

Politidirektør Helle Kyndesen siger:

”Vi arbejder meget målrettet med at få reduceret antallet af indbrud, og det går glædeligvis også den rigtige vej, men vi kan ikke gøre det alene. Borgerne spiller en væsentlig rolle, når det kommer til at forebygge indbrud. Derfor giver det rigtig god mening at politi og kommune i samarbejde holder informationsmøder, hvor borgerne kan få gode råd om indbrudsforebyggelse og nabohjælp. Begge dele er yderst relevant netop nu forud for juleferien, hvor der desværre bliver begået mange indbrud.”

Gennem 2015 har der været holdt ni informationsmøder bestående af oplæg om kriminalpræventiv indsats, nabohjælp, tryghedsvandringer, teknisk sikring, gode råd fra en tidligere indbrudstyv, gadebelysning, information om låse mv.

I løbet af 2015 er antallet af husstande i Aarhus, som er tilmeldt Nabohjælpsordningen fra Trygfonden, steget fra 3422 til 7438, og det er tydeligt at se, at i de områder, hvor der var været holdt infomøder, har stigningen været størst.

Læs mere om indsatsen mod indbrud i Aarhus her

Få gode råd om, hvordan du kan forebygge juleindbrud her

Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.