Skip to main content

Bar kniv under bandekonflikt - fik tre måneders fængsel og betinget udvisning

Pressemeddelelse   •   Aug 30, 2017 14:04 CEST

En 30-årig mand blev i dag ved Retten i Aarhus idømt tre måneders fængsel og betinget udvisning for at bære en kniv, som han efter eget udsagn var parat til at bruge i forbindelse med bandekonflikten i Aarhus Vest.

Sagen begyndte den 19. juli i år, hvor en bekymret borger så den 30-årige gå med en kniv skjult i ærmet ind i en bus på Harald Jensens Plads i Aarhus. Han anmeldte det til politiet, som straks fik stoppet bussen og anholdt manden. Senere viste det sig, at han havde gemt kniven mellem to bussæder.

Den 30-årige, der er kendt af politiet for flere forhold, forklarede, at han skulle bruge den til at forsvare sig mod en bande.

I dag klokken 10.00 faldt der dom i sagen ved Retten i Aarhus. Her blev den 30-årige idømt tre måneders fængsel, hvoraf de 40 dage var for at besidde kniv på offentligt areal under særligt skærpende omstændigheder. De ekstra 50 dage var en reststraf fra to tidligere domme, som blev udløst. Den 30-årige blev desuden betinget udvist af Danmark.

En skærpende omstændighed ved dommen var bl.a., at den 30-årige var i besiddelse af kniven under den verserende bandekonflikt i Aarhus Vest, og han selv udtalte, at den skulle bruges til at forsvare sig mod en bande.

Anklager Irene Thyssen er meget tilfreds med dommen.

- Dommen viser med al tydelighed, at hverken politi, anklagemyndighed eller domstole vil acceptere våben i det offentlige rum. Der er knyttet en prøvetid på to år til den betingede udvisning,  så det kan få meget alvorlige konsekvenser for den tiltalte, hvis han begår lignende kriminalitet igen, siger Irene Thyssen.

Dommen blev anket af tiltalte umiddelbart efter domsafsigelsen til formildelse.

Den 30-årige, som har været varetægtsfængslet siden den 2. august 2017, blev løsladt af byretten, men kendelsen om løsladelse er kæret til landsretten af anklagemyndigheden med opsættende virkning.

Til pressen: For yderligere information kontakt anklager Irene Thyssen på tlf. 72 58 17 25

_______________________________________________________________________________________________

Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.