Skip to main content

​​Fortsat fald i ungdomskriminalitet i Aarhus

Pressemeddelelse   •   Maj 09, 2016 09:08 CEST

Ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune fortsætter de seneste års fald, og antallet af sigtede børn og unge mellem 10 og 17 år er på laveste niveau i nyere tid. Faldet i antal sigtelser er på 22 procent siden sidste år.

Af de 26.390 børn og unge i aldersgruppen er det dermed 1,13 procent, som er blevet sigtet for kriminelle forhold i 2015. Det viser den årlige kriminalitetshandlingsplan for ungdomskriminalitet i Aarhus Kommune.

Udviklingen glæder Aarhus Kommune og Østjyllands Politi, der igennem SSP samarbejder om at forebygge kriminalitet blandt unge.

”Langt de fleste unge lever ungdomsliv på den rigtige side af loven. Det fortjener både de unge, deres forældre og de professionelle ros for. Alligevel er det nødvendigt, at alle fortsætter den målrettede indsats for at præge unge i en positiv retning. Vi ser blandt andet tendenser til voldsomt sprog og grænseoverskridende adfærd på internettet og i sociale medier, som får konsekvenser i den virkelige verden,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge.

Handlingsplanen udpeger to indsatsområder, som det kriminalitetsforebyggende arbejde vil have særligt fokus på fremover: For det første netop ”Internettet – adfærd og normer”, for det andet ”Den hårde kerne”.

”Kriminaliteten blandt unge falder, og det er positivt. Men der er en lille gruppe af unge, der hænger fast, og det er bekymrende. Vi skal trække dem fri af det kriminelle miljø, så de kan få et godt voksenliv, og vi kan få en tryg by. Derfor udvikler vi hele tiden den målrettede indsats overfor den hårde kerne, så vi kommer hele vejen rundt i forhold til uddannelse og beskæftigelse som alternativ til en kriminel løbebane,” siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Antallet af sigtelser blandt børn og unge har ikke været lavere i den tid, der er blevet lavet statistik på området. Samtidig ses et fald i antallet af kriminelle forhold i aldersgruppen. Det er faldet med 30 procent i perioden.

Politidirektør Helle Kyndesen siger:
”Det er vigtigt at fortsætte den fælles indsats for at forebygge kriminalitet - selv én kriminel ung er én for meget. Den fælles indsats betyder, at vi kan gøre mere for de unge, der virkelig har brug for det. Det skal være trygt at være ung i Aarhus, og da unge færdes meget på internettet, flytter vores forebyggelse også i cyberspace,” siger Helle Kyndesen.

Vedlagt nederst:

”Handlingsplan for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune”

Yderligere oplysninger:
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, 2194 7257
Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 2751 7961
Leif Benny Kristensen, vicepolitiinspektør, Lokalpolitiet i Aarhus 2270 1220
Jes Barsøe, Afdelingsleder for ungerådgivningen, 4185 8464

_______________________________________________________________________________________________
Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.