Skip to main content

Helle Kyndesen tiltrådt som ny politidirektør i Østjylland

Pressemeddelelse   •   Aug 03, 2015 12:16 CEST

51-årige Helle Kyndesen sætter sig i dag for første gang i direktørstolen på politigården i Aarhus som den nye direktør for Østjyllands Politi. Helle Kyndesen afløser 66-årige Jørgen Ilum, der netop er gået på pension.

Helle Kyndesen kommer med tre års erfaring som politidirektør for Sydøstjyllands Politi, men har været ansat i politi og anklagemyndighed, siden hun i 1988 blev uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet. Og hun glæder sig til, at hun nu skal stå i spidsen for Østjyllands Politi.

- Jeg har et rigtig godt førstehåndsindtryk af politikredsen. Østjyllands Politi har en professionel og moderne tilgang til løsningen af de mange, mange forskellige opgaver og udfordringer, der er i politikredsen. Det glæder jeg mig til at arbejde videre med i et samarbejde med politikredsens eksterne samarbejdsparter og alle medarbejderne, siger politidirektør Helle Kyndesen.

Curriculum vitae
Politidirektør for Sydøstjyllands politi, 2012-2015
Projektansvarlig for Politiområdets projekter, Rigspolitiet, 2011-2012
Fungerende chefanklager i Midt- og Vestjyllands Politi, 2011
Projektleder i Rigspolitiets effektiviseringssekretariat på projektet arbejdstid, 2010-2012
Vicepolitidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, 2007-2012
Konstitueret politimester i Løgstør, 2003-2006
Vicepolitimester i Ringkøbing, 2000-2003
Konstitueret vicepolitimester i Tønder, 1999-2000
Vicestatsadvokat, Statsadvokaten i Sønderborg, 1998-2000
Statsadvokatassessor, Statsadvokaten i Sønderborg, 1996-1998
Statsadvokatfuldmægtig, Statsadvokaten i Sønderborg, 1994-1996
Politifuldmægtig i Hjørring, Kolding og Varde, 1988-1994

Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.