Skip to main content

Hjælp ældre medborgere til at undgå tricktyveri

Pressemeddelelse   •   Dec 15, 2015 12:18 CET

Østjyllands Politi får med jævne mellemrum anmeldelser om forskellige former for tricktyveri, hvor det ofte er ældre medborgere, det går ud over. Derfor opfordrer politiet nu de pårørende til at hjælpe med at rådgive deres ældre familiemedlemmer, så de undgår at blive udsat for tricktyveri.

Den seneste form for tricktyveri Østjyllands Politi har fået kendskab til stammer fra mandag eftermiddag, hvor der er blevet anmeldt to tilfælde af den samme form for tricktyveri - begge de forurettede var ældre damer omkring de 90 år. Fremgangsmåden var stort set den samme, men den ene sag er fra Randers, mens den anden er fra det nordlige Aarhus. 

I begge sager blev kvinderne ringet op af en person, der udgav sig for at være fra deres bank. Vedkommende fik overtalt kvinderne til at udlevere kortoplysninger i telefonen og fik indgået en aftale med dem om, at der senere vil komme en mand og afhente deres kort og pinkode. I den ene af sagerne lød "bankmandens" forklaring, at kortet skulle fornyes, mens den anden "bankmand" skulle bruge kortet for at give kvinden en oversigt over, hvor meget hun havde stående på sin konto.

Begge kort blev senere afhentet af en mand på kvindernes hjemmeadresse, hvorefter der blev hævet større beløb på kortene.

Vær opmærksom
Østjyllands Politi opfordrer til, at man som pårørende tager en snak med sine forældre, svigerforældre eller bedsteforældre og giver dem råd og vejledning, så de undgår at blive udsat for tricktyveri. 

Det vigtigste råd, man kan give videre er, at man aldrig skal udlevere pinkode, kort- eller kontooplysninger.

Du kan finde flere god råd mod tricktyveri på Ældre Sagens hjemmeside

Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.