Skip to main content

​Kriminaliteten falder i Østjylland

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2016 11:05 CET

Antallet af anmeldelser om overtrædelse af straffeloven falder fortsat i Østjylland. I 2015 blev der anmeldt knap 4000 færre straffelovsovertrædelser end i 2014 - et fald på godt 10%. Dermed fortsætter tendensen fra de seneste år med generelt faldende kriminalitet.

- Vores opgave er at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne, så jeg er meget tilfreds med, at der er så mange østjyder, der er blevet sparet for at blive udsat for kriminalitet. Vi skal mange år tilbage for at finde en periode, hvor kriminaliteten lå på samme lave niveau, siger politidirektør Helle Kyndesen.

Faldet i antallet af anmeldelser om overtrædelser af straffeloven er særligt bemærkelsesværdigt i Gellerup/Toveshøj i Aarhus Vest, hvor der er sket en halvering fra 2014 til 2015. 

Færre udsættes for indbrud
Særligt ét fokusområde er der god grund til at glæde sig over. I 2015 var der 738 færre østjyder, der blev udsat for indbrud i deres hjem i forhold til året før. Det er det laveste antal anmeldelser om indbrud i privat beboelse i Østjylland siden kredsens oprettelse i 2007.

- Det er en rigtig positiv udvikling, som er et resultat af et godt samarbejde mellem Østjyllands Politi, de østjyske kommuner og ikke mindst borgerne i Østjylland, der virkelig har taget opfordringerne om nabohjælp og bedre indbrudssikring til sig. Vi har de senere år øget vores fokus på den præventive indsats, og vi vil også i 2016 arrangere borgermøder i hele politikredsen, så vi kan klæde borgerne endnu bedre på til at undgå indbrud, siger Helle Kyndesen

Det er især borgerne på Djursland, der er blevet udsat for færre indbrud. Antallet af indbrudsanmeldelser i både Syd- og Norddjurs Kommuner er nemlig faldet markant med henholdsvis 37,4% og 27,3%.

Ændret kriminalitetsbillede
Mens tallene for 2015 viser en generel positiv tendens på langt de fleste sagsområder, viser de også, at kriminalitetsbilledet er under forandring. Kriminaliteten er i højere grad flyttet over på internettet, og tallene fra 2015 viser, at sagsområdet økonomisk kriminalitet, der blandt andet dækker over databedrageri, er i vækst.

Østjyllands Politi har derfor oprustet markant på området, og det har betydet en væsentlig stigning i antallet af sigtelser og tiltaler i sager om økonomisk kriminalitet det seneste år.

Hent hele årsberetningen, inkl. nøgletal, nederst på siden.

Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.