Skip to main content

National hotline for radikaliseringshenvendelser

Pressemeddelelse   •   Feb 01, 2016 07:00 CET

Hvis du er bekymret for om dit barn, ven eller måske en bekendt er ved at blive radikaliseret, kan du fremover ringe til en national hotline og få rådgivning. Det er antiradikaliseringsberedskabet i Aarhus og København, der nu udbreder deres eksisterende hotlines til at blive landsdækkende per 1. februar.

- Vi har desværre på baggrund af konflikter i udlandet de seneste år oplevet, at unge mennesker er udrejst for at tilslutte sig terrororganisationer, og det kræver en dedikeret indsats at ændre udviklingen. Derfor er jeg glad for, at den nye hotline kan trække på de mange erfaringer, vi allerede har gjort os i Aarhus og København. Det her er et løft i indsatsen mod radikalisering, og det vil give os et bedre overblik over udfordringerne på tværs af kommunerne, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Anna Mee Allerslev.

Både i Aarhus og i København har man registreret en opadgående kurve for antallet af bekymringshenvendelser. Begge steder har man stor erfaring med at rådgive primært bekymrede forældre og pårørende men også eksempelvis socialrådgivere og lærere. Denne ekspertise bliver nu fastholdt ved at lade fagfolkene fra landets to største byer håndtere henvendelserne fra hele landet.

- Vi har efterhånden beskæftiget os med det her meget komplicerede område i en del år, hvor vi har opbygget nogle kompetencer, vi kan bringe i spil via den nye landsdækkende hotline. I bund og grund handler det jo om at øge trygheden og sikkerheden i Danmark ved at få taget hånd om nogle medborgere, der har brug for hjælp til at komme på rette kurs, siger politidirektør i Østjyllands Politi Helle Kyndesen.

Facts:

  • Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tildelt opgaven til Østjyllands Politi og Aarhus Kommune samt beredskabet for antiradikalisering i København, der består af VINK (Københavns Kommunes anti-radikaliseringsindsats), SSP København og Den Kriminalpræventive Sektion i Københavns Politi
  • Beredskabet i København og Aarhus vil skiftevis bemande telefonen på månedligt basis fra 1. februar.
  • Der er åbent for opkald dagligt fra 08-21. Nummeret er 4174 9090.
  • Landets 12 politikredse har alle et såkaldt infohus, som behandler radikaliseringshenvendelser.
  • Hotlinen yder udelukkende rådgivning og visiterer bekymrende sager videre til det lokale infohus. Hotlinen laver altså ikke sagsbehandling.
  • Ved akutte henvendelser, skal man straks kontakte det lokale politi på telefon 114 og ikke hotlinen. F.eks. hvis en person er på vej i lufthavnen for at rejse ud som syrienskriger, har købt våben eller lignende.

For yderligere information:

Pressekonsulent Christian Pors Sagen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune: Telefon 2859 3637

Politikommissær Allan Aarslev, leder af Østjyllands Politis kriminalpræventive sektion: Telefon 2270 1226.

Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.