Skip to main content

Østjyllands Politi omstrukturerer

Pressemeddelelse   •   Jan 02, 2017 12:50 CET

Østjyllands Politis øverste ledelse - fra venstre: Stabschef Frits Kjeldsen, Chefanklager Marian Thomsen, Politidirektør Helle Kyndesen og Chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen

En reorganisering, der har været undervejs siden foråret 2016 betyder, at Østjyllands Politi fra den 1. januar arbejder i en ny struktur. Baggrunden for reorganiseringen er at sikre, at Østjyllands Politi også fremadrettet kan leve op til nye krav og kriminalitetsformer, og målet er at give borgerne i Østjylland det bedst mulige politi.

- Vi har fået en ny virkelighed i politiet, hvor vi både skal løse opgaver i egen kreds og assistere i andre kredse, og hvor kriminalitetsbilledet har ændret sig og er flyttet på nettet og på tværs af kreds- og landegrænser.

- Det er nye opgaver, vi skal håndtere, samtidig med, vi fortsat skal sikre tryghed og sikkerhed for borgerne i Østjylland og være et effektivt og tilgængeligt politi. Det er derfor, vi nu justerer vores organisation, siger politidirektør Helle Kyndesen.

En mere fleksibel organisation
Politiområdet i Østjyllands Politi går fra at være delt op i beredskab, lokalpoliti og efterforskning til nu at være tre centre: Operativt Center, Efterforskningscenter og Borger- og forebyggelsescenter. Hertil kommer det nye Særlig Efterforskning Vest (SEV), der er afløseren for Task Force Vest.

- Den nye strukturering betyder, at vi får en mere fleksibel organisation, hvor den enkelte medarbejder får mere tid til kerneopgaven, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen og uddyber:

- Det vil styrke både vores sagsbehandling og vores efterforskning, men også vores forebyggelsesarbejde og den service vi yder over for borgerne.

Flere medarbejdere i Aarhus og Randers
Særlig Efterforskning Vest flyttede pr. 1. januar 2017 ind på hovedpolitistationen i Aarhus med ca. 80 medarbejdere. Deres primære opgave bliver at bekæmpe den særlig alvorlige og kredsoverskridende kriminalitet vest for Storebælt.

Samtidig flytter cirka 35 medarbejdere, der hidtil har haft arbejdsplads i Aarhus, til politistationen i Randers, hvor der i nogen tid har været ledig kapacitet.

Politistationen i Grenaa flytter i løbet af foråret fra den nuværende adresse på Vestre Skovvej til den gamle toldbygning på havnen i Grenaa. Politistationen i Aarhus Vest bliver i City Vest, indtil Aarhus Kommunes nye administrationsbygning i Gellerup, hvor Aarhus V.-politistationen skal bo, står klar i slutningen af 2018. De seks nærpolitistationer og landbetjenten på Samsø fortsætter som hidtil.

Læs mere
Læs organisationsbeskrivelse af Østjyllands Politi, inklusiv organisationsdiagram på vores hjemmeside: https://www.politi.dk/Oestjylland/da/omos/om_politikredsen/

--

Henvendelser fra pressen rettes til kommunikationsrådgiver Lotte Fisker Jørgensen på telefon 7258 1970. 

________________________________________________________________________________________________

Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.