Skip to main content

Særlig Efterforskning Vest på plads i Aarhus

Pressemeddelelse   •   Jan 10, 2017 14:56 CET

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg klippede "snoren" og erklærede Særlig Efterforskning Vest for åben

I dag var der officiel åbning af den nye efterforskningsenhed, Særlig Efterforskning Vest, på politigården i Aarhus, hvor Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg klippede den røde snor - i form af en politiminestrimmel.

- Med oprettelsen af Særlig Efterforskning Vest sker der en væsentlig styrkelse af indsatsen med at bekæmpe særlig kompliceret og grænseoverskridende kriminalitet i Vestdanmark, og vi vil kunne mere, end vi kan i dag. Vi vil fokusere endnu mere på det analyse- og efterretningsbaserede efterforskningsarbejde, på de proaktive efterforskningsmetoder, og på den IT-mæssige understøttelse, så vi kan målrette efterforskningen der, hvor vi rammer de kriminelle hårdest, siger Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Samlet i Aarhus
Særlig Efterforskning Vest (SEV) er den ene af de to nye regionale efterforskningsenheder, der er en videreudvikling af de hidtidige Task Forces. Særlig Efterforskning Vest er organisatorisk placeret under Østjyllands Politi, men skal arbejde på tværs af de seks vestdanske politikredse, som det også var tilfældet med Task Force Vest. 

I den nye enhed er der blevet tilført flere medarbejdere og etableret egen advokatur. Og til forskel fra tidligere er alle medarbejdere nu samlet på ét sted  - på politigården i Aarhus - og det ser politidirektør Helle Kyndesen som en styrke.

- Det betyder, at medarbejderne i endnu højere grad kan udveksle viden og erfaring, så vi kan videreudvikle efterforskningen af den særligt komplicerede og organiserede kriminalitet. Det er et stort ansvar, vi har fået, og det er en opgave, vi kun kan løfte i tæt samarbejde med de øvrige vestdanske kredse og på tværs af hele landet, siger Helle Kyndesen.

Medarbejdere fra hele Vestdanmark
Særlig Efterforskning Vest består af medarbejdere fra både Østjyllands Politi og fra de fem øvrige Vestdanske politikredse.

- Vi har fået sammensat et rigtigt stærkt hold af dygtige, dedikerede ledere og medarbejdere fra alle de seks Vestdanske politikredse. Fælles for dem alle er, at de brænder for at arbejde med den særligt komplicerede kriminalitet. Og selvom de alle har arbejdsplads i Aarhus, så er det opgaven, der er i centrum og ikke geografien. Vi kommer til at arbejde på tværs af både kreds- og landegrænser, siger politiinspektør Brian Voss Olsen. 

Indsatsområderne for Særlig Efterforskning Vest er blandt andet rocker-/bandekriminalitet, IT-kriminalitet, indbrud og omrejsende kriminelle. Enheden vil også få en central rolle i forbindelse med et eventuelt terrorangreb eller andre større, uvarslede hændelser. 

Den anden regionale efterforskningsenhed, Særlig Efterforskning Øst, bliver placeret i Karlslunde under Københavns Politi. 

_______________________________________________________________________________________________

Østjyllands Politikreds er en af 12 politikredse i Danmark og dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø kommuner.