PenSam og PKA indgår partnerskab om investeringer i infrastruktur

Pressemeddelelser   •   Dec 13, 2018 11:00 CET

Pensionsselskaberne PKA og PenSam, der tilsammen har en formue på over 400 mia. kroner, indgår et nyt partnerskab om direkte investeringer i infrastruktur.

Aftalen betyder, at PenSam køber en del af PKA’s succesfulde enhed for infrastrukturinvesteringer AIP Management og bliver medejer med en andel på 10 pct.

PenSam forventer blandt andet at foretage investeringer på op til tre mia. kroner i infrastrukturaktiver via AIP i den første treårige periode.

Partnerskabet med PKA er en del af PenSam’s strategi, hvor man søger samarbejde med andre investorer, hvor det skaber grundlag for en mere rationel forretning.

”Det giver rigtig god mening at lave partnerskaber på alternative investeringer, fordi vi puljer ressourcer og får skabt bedre resultater for vores medlemmer til lavere omkostninger. PKA’s udgangspunkt for investeringer er meget lig vores, både når det gælder risikoprofil og ansvarlighed, og det er vigtigt for os, når vi vælger samarbejdspartnere,” siger Torsten Fels, adm. direktør i PenSam, der samtidig indtræder i bestyrelsen for AIP Management P/S.

”AIP er en professionel aktør, der har ressourcer og kompetencer til at finde de solide og langsigtede investeringer, og som har formået at skabe markante resultater. Det giver os adgang til interessante projekter, som vi ikke har haft mulighed for som investor alene,” siger Torsten Fels.

God mulighed for at udvikle AIP

For PKA giver partnerskabet med PenSam mulighed for at udvikle det allerede succesfulde område for infrastrukturinvesteringer yderligere. Det fortæller investeringsdirektør i PKA Michael Nellemann Pedersen.

”PKA har opnået flotte resultater på de alternative investeringer i en årrække, og det skyldes blandt andet AIP. Partnerskabet med PenSam giver mulighed for at udvikle AIP yderligere og bygge videre på den succes, vi har haft med at finde interessante investeringer, skabe gode afkast til medlemmerne og påvirke den klimapolitiske dagsorden, siger Michael Nellemann Pedersen og tilføjer:

”Sammen kan vi udvide vores netværk, så vi får mulighed for at foretage nye og større investeringer, og den skalafordel, vi får ved at gå sammen, gør det muligt at holde omkostningerne nede.”

Hos AIP ser Managing Partner Kasper Hansen frem til at byde PenSam velkommen og udnytte de nye investeringsmuligheder, som samarbejdet skaber.

”Jeg er stolt over, at vi kan byde endnu en stor dansk pensionskasse velkommen til AIP-platformen. PenSams beslutning om at investere via AIP er en anerkendelse til AIP-teamet, der konsistent har eksekveret på en fokuseret strategi. Det har indtil videre resulteret i mere end 10 succesfulde, direkte investeringer. Der er store perspektiver i partnerskabet mellem PKA og PenSam, der vil skabe skalafordele, synergier og samtidig solide risikojusterede afkast til fordel for både PKA og PenSams medlemmer,” siger Kasper Hansen.

Fakta om AIP Management:

  • AIP blev oprindeligt stiftet som en del af PKA AIP i 2012. I dag er AIP Management P/S en uafhængig investeringsenhed dedikeret til at rådgive institutionelle investorer indenfor direkte investeringer i energi- og infrastrukturaktiver i Europa og USA.
  • AIP foretog sin første infrastrukturinvestering i 2013 og har siden foretaget yderligere ti succesfulde, direkte investeringer.
  • Selskabet har foretaget investeringer for mere end 20 mia. kr. i direkte infrastruktur i Europa og USA.
  • AIP Management beskæftiger samlet 18 medarbejdere.

Fakta om PenSam

PenSam administrerer pensioner for 400.000 medlemmer, der blandt andet tæller social- og sundhedspersonale og pædagogmedhjælpere i kommuner, regioner og private virksomheder. PenSam har investeringsaktiver for 138 mia. kroner.

Fakta om PKA

PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har over 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA. PKA har en samlet formue på 275 mia. kr.

For yderligere information kontakt:

Presseansvarlig i PenSam Kristine Jensen 26 77 99 80 / krje@pensam.dk

Pressechef i PKA Nicholas Rindahl 30 16 11 24 /nrl@pka.dk

Pensionsselskaberne PKA og PenSam, der tilsammen har en formue på over 400 mia. kroner, indgår et nyt partnerskab om direkte investeringer i infrastruktur. Aftalen betyder, at PenSam køber en del af PKA’s succesfulde enhed for infrastrukturinvesteringer AIP Management og bliver medejer med en andel på 10 pct.

Læs mere »

Ny app skal gøre det lettere at tjekke pensionen

Pressemeddelelser   •   Dec 12, 2018 11:11 CET

Over 300.000 danskere får nu lettere ved at tjekke deres pension. Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab, PKA, lancerer en ny app, hvor medlemmerne kan hol-de øje med opsparingen, få gode råd om pension og indbetale via MobilePay.

PKA investerer to milliarder kroner i solenergi

Pressemeddelelser   •   Okt 25, 2018 09:00 CEST

PKA investerer to milliarder kroner i to californiske solcelleparker og fortsætter dermed sin ambitiøse strategi med at investere milliarder i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling.

Rapport: PKA’s klimastrategi blandt verdens førende

Pressemeddelelser   •   Jun 13, 2018 12:53 CEST

Den internationale tænketank Asset Owners Disclosure Project (AODP), der rangerer verdens største internationale investors håndtering af klimarisici, har i en ny rapport fremhævet PKA, som eneste danske selskab, blandt de førende på dette område.

PKA’s pressechef fratræder sin stilling

Pressemeddelelser   •   Maj 23, 2018 13:01 CEST

PKA’s pressechef gennem 10 år stopper i PKA for at søge nye udfordringer.

PKA investerer i landmøllepark i Sverige

Pressemeddelelser   •   Maj 16, 2018 11:52 CEST

Sammen med Vattenfall og Vestas investerer PKA i sin første landvindmøllepark i Sverige. Den 353MW store park vil levere grøn strøm til 220.000 husstande, når den står færdig i 2021.

PKA’s markedsrente i top

Pressemeddelelser   •   Apr 25, 2018 11:43 CEST

I det første kvartal efter indførelsen af markedsrente for nye kundegrupper, ligger PKA helt i top blandt sammenlignelige selskaber. Vores investeringsstrategi klarer sig også godt i modvind, fastslår investeringsdirektør.

2018 har hidtil været præget af nervøsitet på finansmarkederne og frygt for en global handelskrig, hvilket har gjort det udfordrende at skabe gode afkast til pensionsopsparerne. På trods af det, har PKA’s nye markedsrenteprodukt leveret tilfredsstillende resultater, der placerer PKA helt i top i 1. kvartal sammenlignet med andre selskaber.

En typisk kunde med middel risiko og 20 år til pension har i årets første tre måneder opnået et afkast på minus -0,7%. Tilsvarende med lav risiko og høj risiko lyder afkastet på henholdsvis -0,4% og -1,1%.

”Vi er ganske tilfredse med resultatet, selvom vi selvfølgelig gerne ville have haft et positivt afkast. Men set i lyset af den voldsomme uro på de finansielle markeder, så viser vores portefølje sin styrke – også i modvind. Infrastruktur, private Equity, absolut afkast og ejendomme er investeringer, der er robuste, når resten af finansmarkederne ikke er det,” understreger investeringsdirektør i PKA, Michael Nellemann Pedersen.

PKA’s gennemsnitsrente, som 300.000 medlemmer har deres pension i, har ligeledes klaret sig godt i første kvartal med et afkast på -0,4%:

”Vores investeringsportefølje er ens for de to produkttyper, og vores medlemmer på gennemsnitsrente har en solid og velkonsolideret pensionsopsparing, der gør, at vi i PKA forventer at kunne forrente pensionerne med 7% til 2021,” siger Michael Nellemann Pedersen.

Fakta om resultater for 1. kvt. 2018:
Børsnoterede aktier -2,7%
Unoterede aktier 2,2%
Nominelle obl. 0,2%
Kredit 1,0%
Ejendomme 1,0%
Infrastruktur 2,0%

PKA har en samlet formue på 275 mia. kr. og administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet. PKA har godt 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster, og selvstændige eller privatansatte uden for overenskomst kan også blive medlem i PKA.

I det første kvartal efter indførelsen af markedsrente for nye kundegrupper, ligger PKA helt i top blandt sammenlignelige selskaber. Vores investeringsstrategi klarer sig også godt i modvind, fastslår investeringsdirektør.

Læs mere »

PKA forhøjer økonomisk hjælp under ressourceforløb

Pressemeddelelser   •   Apr 23, 2018 15:50 CEST

PKA forhøjer økonomisk hjælp under ressourceforløb til 100.000 kr. for at give medlemmer under sygdom en økonomisk håndsrækning.

PKA opdeler PKA AIP i to selvstændige selskaber

Pressemeddelelser   •   Apr 18, 2018 11:46 CEST

PKA’s enhed for alternative investeringer, PKA AIP, bliver opdelt i to selvstændige selskaber - PKA AIP Private Funds og AIP Infrastructure. Samtidig øges investeringsrammen og andre investorer inviteres ombord.

PKA ekskluderer 35 olieselskaber

Pressemeddelelser   •   Apr 12, 2018 08:47 CEST

PKA har netop besluttet at ekskludere 35 olieselskaber ud fra en finansiel og klimamæssig betragtning. I alt har PKA ekskluderet 40 olie- og gasselskaber og 70 kulselskaber. Nu sætter PKA fokus på bilindustrien.

Billeder & Videoer 7 billeder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om PKA

Sammen giver vi mere tilbage

PKA har en samlet formue på 275 mia. kr. og administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet. PKA har godt 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster, og selvstændige eller privatansatte uden for overenskomst kan også blive medlem i PKA.

Adresse

  • PKA
  • Strandvejen 60
  • 2900 Hellerup
  • Danmark