Holstebro Kommune

1,35 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2010 09:29 CET

Tilskud fra Socialministeriet til tre projekter i Holstebro Kommune

Social og Sundhed har fået tilsagn om i alt 1,35 mio. kr. fra Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje I Holstebro Kommune. Pengene skal bruges til tre projekter, der drejer sig om aktiviteter for borgere med demens, den frivillige indsats på ældreområdet og om et aktivt seniorliv.

- I kommunen og dermed også i Social og Sundhed står vi over store budgetmæssige og demografiske udfordringer. Derfor er der et klart behov for at udvikle vores tilbud til bl.a. kommunens ældre. Tilskuddet fra ministeriet hjælper godt på vej. Erfaringerne fra projekterne skal på sigt bredes ud til hele ældreområdet. Vi forventer, at de kan være med til at fremme trivsel og livskvalitet for de ældre og samtidig skabe udvikling og nytænkning, så social- og sundhedsområdet også fortsat byder på attraktive arbejdspladser for vores medarbejdere, siger direktør i Social og Sundhed, Anders Kjærulff.

De tre projekter er:

”Aktiviteter, motion og oplevelser - styrkelse af krop og hjerne”

”Aktiviteter, motion og oplevelser – til styrkelse af krop og hjerne” er titlen på et projekt, der skal udvikle tilbud til borgere med begyndende og lettere demens, som ikke kan henvises til kommunens eksisterende tilbud

Via samarbejde mellem borger, pårørende og sundhedsprofessionelle sættes aktiviteter i gang inden for motion, oplevelser, undervisning, netværksgrupper og inddragelse af pårørende. I første omgang bliver der plads til 12 borgere i projektet, og aktiviteterne skal især foregå i Colstruphuset i Holstebro.

Socialministeriets tilskud til projektet er på 233.000 kr.

”Anden generation frivilligt – offentligt partnerskab i ældreplejen”

”Anden generation frivilligt – offentligt partnerskab i ældreplejen” er titlen på et projekt, der skal understøtte og videreudvikle den frivillige indsats på ældreområdet. Projektet skal bl.a. finde løsninger på, hvordan den frivillige indsats supplerer plejeopgaven i Holstebro Kommune, så de ældres personlige og sociale trivsel øges og ensomhed og isolation forebygges. Indsatsen i projektet skal især koncentrere sig om kommunens plejecentre.

Socialministeriets tilskud til projektet er på 643.000 kr.

”Et aktivt seniorliv”

Projekt ”Et aktivt seniorliv” skal foregå i Ulfborg Aktiv Center og i centrets dagtilbud. Formålet er at gøre ældre borgere mere aktive i hverdagen samt at styrke samarbejdet mellem ældreområdet og indsatsen inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

En terapeut tilknyttes Ulfborg Aktiv Center i en tidsbegrænset stilling. Sammen med plejepersonalet skal terapeuten sætte gang i fysiske aktiviteter, både i og uden for træningslokaler, og tænke aktiviteterne ind i hverdagens gøremål. Desuden skal terapeuten benytte såkaldt velfærdsteknologi til at aktivere beboerne i centret.

Socialministeriets tilskud til projektet er på 478.000 kr.

Flere oplysninger:

Direktør for Social og Sundhed, Anders Kjærulff, tlf. 9611 4101, mobil 2016 7347.