Det Kriminalpræventive Råd

1000 konfliktråd

Pressemeddelelse   •   Jul 03, 2012 10:31 CEST

- I 2011 og første kvartal i år har vi afholdt 737 konfliktråd, siger Henning Maigaard, projektleder i Rigspolitiets sekretariat for konfliktråd og henviser til sin statusrapport:

- Helt nøjagtig gennemførte vi i 2011 595 konfliktråd på landsplan, og i første kvartal 2012 var vi allerede oppe på 142. Siden loven om konfliktråd trådte i kraft 1. januar 2010, har vi afholdt konfliktråd i forbindelse med 1078 sager. De fleste i forbindelse med voldssager, men også i forbindelse med røveri og indbrudssager. Vi kan nu også tilbyde konfliktråd i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Evaluering på vej

Ifølge Henning Maigaard er man klar med en evaluering af ordningen sidst på sommeren.

- Vi har allerede behov for flere konfliktrådsmæglere. I september er 15 nye klar efter en spændende og hård uddannelsesuge.

Henning Maigaard slutter med en opfording:

- Kunne du selv tænke dig at være konfliktrådsmægler, kan du kontakte vores konfliktrådskoordinator, se konfliktraad.dk


Det Kriminalpræventive Råd hører under Rigspolitiet. Rådet arbejder for at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund.