LetsGo

11 personer deles om en enkelt delebil i Aarhus

Pressemeddelelse   •   Maj 31, 2016 09:00 CEST

Flere og flere danskere tilslutter sig deleøkonomi. Det kan både mærkes i medlemstallet hos delebilordningen LetsGo, men også i trængslen på de aarhusianske veje, hvor delebiler reducerer biltrafik og giver mere plads til byliv.

I de seneste år har delebilordningen, LetsGo, fået medlemmer i mere end 169 husstande i Aarhus. De deles for øjeblikket om bare 15 biler.

»Vi kan se på udviklingen af medlemmer i Aarhus, at delebilen har bidt sig fast og så småt er blevet en del af mobilitetsløsningen,« siger Bjarke Fonnesbech, direktør i LetsGo. »Med det stigende antal medlemmer, fjerner LetsGo’s biler omkring 90 biler fra gadebilledet.«

I Aarhus kan man alene med LetsGo’s delebiler fjerne 450 meter parkerede biler eller fritstille 900 m2 byrum. Byrum, der kan bruges til rekreative områder som legepladser og boldbaner til gavn for byboere fremfor parkerede biler.

En miljøvenlig løsning

Camilla Fabricius (A) er formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune. Hun finder tanken om delebilismen meget interessant:

»Det er vigtigt for os, at vi hele tiden er med til at fremme bæredygtig transport, og en af måderne er delebiler,« siger Camilla Fabricius. Hun mener, delebiler er en god miljømæssig løsning:

»Med delebiler har alle mulighed for at anvende en bil, samtidig med at de mindsker trængslen fra biltrafik. Derfor er det relevant, hvordan vi konkret får udnyttet den sparsomme plads i Aarhus bedre, og her er delebiler en miljømæssig og samfundsøkonomisk alternativ til cykel og offentligt transport.«

Plads til mere og bedre byliv

Både undersøgelser fra det amerikanske konsulentvirksomhed McKinsey og DTU vurderer, at deleøkonomiske mobilitet har potentiale til at mindske antallet af biler på vejene. En enkelt delebil erstatter nemlig 6 biler i gadebilledet

Mangel på parkeringspladser er et voksende problem i mange større byer. Den samme tendens er til at finde i Aarhus, der hvert år får 5000 nye indbyggere og dermed et stigende behov for mobilitet. Fremfor at anlægge store parkeringshuse og parkeringspladser, ønsker Aarhus Kommune at fremme offentlig transport og cykelisme.

Delebiler kan derfor være en af løsningerne til at mindske trafikken i Aarhus midtby og skabe et bedre bymiljø med mindre forurening og parkeringskaos. Aarhus er som kommende forsøgsby for deleøkonomi i 2017 med til at understøtte deleøkonomis vækstpotentiale.

11 personer deles om én bil

Jørn Willumsen bor i Aarhus og har været medlem af LetsGo siden 2012.

»En delebil var et alternativ til at købe en bil selv. Vi havde lige købt et hus og havde et behov for at transportere en masse større ting. Vi syntes, at det ville være spild af ressourcer at købe en bil selv, så vi blev delebilister,« forklarer Jørn Willumsen, der er underviser på VUC i Aarhus.

»Vi har ikke brug for en bil i dagligdagen, så for os har LetsGo både været et fleksibelt og miljøbevidst valg.«

LetsGo er et nemt og miljøvenligt alternativ til at være bilejer. Som Danmarks største medlemsbaserende delebiludbyder er LetsGo 100% non-profit. Det betyder, at al overskud går til at fremme delebilisme og den grønne mobilitet i Danmark.

Det koster i gennemsnit 3.000 kr. om måneden at eje en bil selv. En privatejet bil står i gennemsnit stille i 23 af døgnets 24 timer.

LetsGo har mere end 180 biler i København, Aarhus og Odense, som LetsGo’s medarbejdere sætter op og vedligeholder. 15% af dem er elbiler.

LetsGo vurderer, at man som delebilbruger kan spare op til 35.000 kr. om året, alt efter hvor mange kilometer der tilbagelægges på de danske landeveje.

Læs også: DTU Transport undersøgelse af delebiler eller rapporten udarbejdet af McKinsey