Indenrigs- og Sundhedsministeriet

12 kommuner får lov til at hæve skatten

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 10:15 CEST

Det indgår i økonomiaftalen for 2011, at et mindre antal kommuner i en økonomisk vanskelig situation skal have mulighed for at hæve den kommunale skat med 300 mio. kr.

12 kommuner, ud af de 32 kommuner der har ansøgt, er vurderet til at have et særligt behov for at hæve skatten.

Vurderingen af kommunernes ansøgninger er sket ud fra følgende fem kriterier, der på forhånd er meldt ud til kommunerne:

  • Driftsmæssig ubalance (ekskl. budgetoverskridelser), hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
  • Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
  • Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
  • Udfordringer ift. skatteindtægter, herunder lavt beskatningsniveau set i forhold til sammenlignelige kommuner og fravær af skatteforhøjelser i de senere år.
  • Lavt investeringsniveau over flere år, dvs. lave gennemsnitlige anlægsudgifter på det skattefinansierede område over en årrække.


Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”De udmeldte kriterier ligger jo fast, men jeg har efterfølgende også konstateret, at den endelige fordeling af skattepuljen ser fornuftig ud. Jeg tror og håber på, at kriterierne fanger de mest presserende behov blandt de ansøgende kommuner og samtidig ikke ”belønner” høje udgiftsniveauer. Med fordelingen af skattepuljen kan kommunerne færdiggøre deres budgetlægning, som i øvrigt ser fornuftig ud, idet kommunerne tilsyneladende overholder den aftalte budgetramme.”

”Staten sætter naturligvis skatten tilsvarende ned med 300 mio. kr., så vi holder os inden for rammerne af skattestoppet.”


Kommuner, der uden hensyn til den tildelte ramme for skatteforhøjelser alligevel sætter skatten op, må påregne at blive omfattet af de nye sanktioner, som Folketinget vedtog lige før sommerferien.
De fire første år vil staten inddrage henholdsvis 75, 50, 50 og 25 procent af skatteoverskridelsen i den enkelte kommune.   

Se hvilke kommuner der får lov til at hæve skatten


Yderligere oplysninger
Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, mobil 25 23 92 66

12 kommuner, der står i en økonomisk vanskelig situation, får nu lov til at hæve skatten for samlet 300 mio. kr. Det er lidt færre end sidste år, hvor skattepuljen var på 500 mio. kr. og 17 kommuner fik tilsagn.