Jonathan Sundqvist

13 Klimatförhandlare adopterade av ungdomar på klimattoppmötet i Köpenhamn

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2009 08:00 CET

En utvald grupp av unga ”trackers” följer varsin förhandlare under Klimatmötet i Köpenhamn. Jonathan Sundqvist från Sverige och de andra ungdomarna rapporterar genom sociala medier på nio olika språk. Målet är att ge en begriplig bild av de komplexa förhandlingarna.

För förhandlare från en utvald grupp av länder har livet nu blivit lite mer komplicerat.De har nämligen blivit adopterade. Adopteringsprojektet omfattar delegationerna från 13 stycken nyckelländer i klimatförhandlingarna: Sverige, USA, Kina, Italien, Storbritannien, Indien, Spanien, Frankrike, Japan, Brasilien, Tyskland, Australien och Kanada. Från vart och ett av dessa länder har en ungdom sponsrats för att närvara vid förhandlingarna samt att "adoptera" sin förhandlare. Projektet som representerar 13 stycken länder och nio olika språk har som mål att förändra hur medborgare från hela världen får ta del av FN:s klimat process.

Dessa ungdomar närvarar under förhandlingarna för att göra UNFCCC-processen mer öppen och begriplig. De bygger upp en personlig relation med sitt lands delegation och ger på så sätt en mänsklig dimension av förhandlingarna. Ungdomarna följer policy detaljerna och utvecklingen av deras delegationers förhandlingsverksamhet. Genom sociala medienätverk, sprider ungdomarna de senaste nyheterna via Twitter, live-bloggande och visuell multimedia rapportering.

Vi tyckte att det var dags att låta våra förhandlare veta att vi är här och att vi bevakar dem”, säger Jonathan Sundqvist, ”tracker” från Sverige. Sedan Bonn, i juni, har han följt Anders Turesson och den svenska delegationen "En av anledningarna till att engagemang i FN-processen är så svårt är att den är komplex, torr och består av ett språk som ingen utanför systemet förstår. Det är där vi kommer in. Under flera år har förhandlingar om vår framtid pågått i en bubbla. Vi tyckte det var dags att spräcka den! ", säger Jonathan.

Adopt a negotiator” projektet är ett internationellt flerspråkigt projekt där ungdomarna arbetar på sitt modersmål. De kan nås på Bella Center för intervjuer under hela konferensen i Köpenhamn men kan även kontaktas på distans.Ungdomarna skriver oberoende av organisatorisk tillhörighet och sprider sina artiklar i så stor utsträckning som möjligt.

För mer information om ”Adopt a negotiator” kontakta:

Jonathan Sundqvist, Negotiator Tracker: sundqvist.jonathan@gmail.com
+45 53 92 98 51 el. +46 701414805

http://adoptanegotiator.org/category/sweden/

För kontakt med ”trackers”från andra länder kontakta:

Joshua Wiese, Projektledare: joshua.wiese@gmail.com

+ 45 52 68 37 81 (Copenhagen Mobile) +1 218 349 5386 (US Mobile)

Adopt a negotiator” projektet stöds av Global Campaign for Climate Action (GCCA). För mer information om GCCA och deras aktiviteter besök www.tcktcktck.org.