Transportministeriet

260 mio. kr. til cykeltrafik

Pressemeddelelse   •   Sep 06, 2010 08:36 CEST

Parterne er enige om at styrke indsatsen for cyklismen i Danmark ved i efteråret at udmønte i alt ca. 180 mio. kr. fra puljen til mere cykeltrafik. I forhold til bevillingen på finansloven for 2010 på 96 mio. kr. fremrykkes 70 mio. kr. af midlerne i cykelpuljen fra 2011-2014 til 2010. Hertil kommer uforbrugte midler fra udmøntningen i efteråret 2009 på ca. 15 mio. kr.

Den samlede udmøntning fra cykelpuljen i 2010 kommer med denne beslutning op på ca. 260 mio. kr.

Læs hele aftaleteksten her