Dansk Byggeri

30 milliarder til modernisering af kloak- og afløbsanlæg

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2010 08:46 CEST

Danske Anlægsentreprenører fremlægger nu National Handlingsplan til forebyggelse af oversvømmelser og forurening. Planen skal i løbet af de næste 15 år sikre moderne kloakker og gøre kloakker og afløb klar til fremtidens klimaudfordringer.

- Hvad man ikke kan se, har man ikke ondt af. Dette politiske mantra har ramt de skjulte kloakker og afløb, som er blevet slemt forsømte. Desværre har vi i den regnfulde august fået syn for sagen, og der er ingen undskyldning for ikke at investere tilstrækkeligt i kloakker og afløb. Vi skal fremover søge at undgå de oversvømmelser og forureningsproblemer, vi netop har været vidne til flere steder i landet, siger branchedirektør Niels Nielsen, Dansk Anlægsentreprenører - et branchefælleskab i Dansk Byggeri.   

Danske Anlægsentreprenører foreslår i et udspil til National Handlingsplan til forebyggelse af oversvømmelser og forurening, at der oprettes en kvalitetsfond på 30 mia. kr. som over de næste 15 år skal give kloak- og afløbsområdet et løft til et niveau, der kan modstå fremtidens udfordringer fra især ændrede klimaforhold.   

- Vi opfordrer nu regeringen, folketingets partier og kommunalpolitikerne til at gå sammen om at iværksætte handlingsplanen. Det står klart, at kommunerne bærer et hovedansvar, men i betragtning af den udfordring, vi står med, bør staten tage medansvar og yde hjælp til at forbygge oversvømmelser og foru rening, siger Niels Nielsen.   

Den nationale Handlingsplan omfatter,

  • at kommunerne skaber overblik over den egentlige tilstand af de nedslidte kloakker og utidssvarende afløbssystemer,
  • at kommunerne får udarbejdet risikoprofiler for lokalområderne med hensyn til oversvømmelser og skader på bygninger og anlæg samt forurening,
  • at regeringen opretter en særlig kvalitets fond på i alt 15 mia. kr., som over en 15-årig periode finansierer statens tilskud til kommunernes undersøgelser, planlægning og investeringer i renovering og udbygning af kloakker og afløb,
  • at de kommunale vandselskaber over en 15-årig periode optager lån for i alt 15 mia. kr. til investerin gerne.
  • at der nedsættes et ekspertpanel, som indsamler viden og yder rådgivning til arbejdet med den nationale handlingsplan.


- Hvis vi skal indhente vedligeholdelsesefterslæbet over 15 år og undgå yderligere forringelser samt øge dimensionerne af kloakker og afløbssystemer, skal der investeres knap 5 mia. kr. om året i hvert af de kommende 15 år. Det hidtidige niveau er knap 3 mia. kr. om året. Alle beløb er i 2010-priser.   

- Det haster med de nødvendige investeringer. Det tager tid at gennemføre både planlægningen og selve entreprenørarbejderne. Heldigvis er der ledig kapacitet i entreprenørbranchen, så der er penge at spare for kommunerne på nuværende tidspunkt, slutter Niels Nielsen.   

Kontakt:
Branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører, på telefon 25 66 63 14 
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, på telefon 40 29 92 32