Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

300 millioner kroner skal give gang i biogassen

Pressemeddelelse   •   Sep 29, 2010 11:18 CEST

Fødevareministeriet åbner nu for hjælp til etablering og udvidelser af danske biogasanlæg. Der er i Regeringens og Dansk Folkepartis aftale ”Grøn Vækst” afsat 100 millioner kroner om året de næste tre år til en satsning på biogasanlæg, og ministeriet åbner nu for ansøgninger.

Regeringens Klimakommission fremlagde i går deres udspil og biogassen kommer til at spille en central rolle. Derfor skal der etableres flere biogasanlæg. Politisk er der en målsætning om, at 50 procent af husdyrgødningen inden 2020 skal anvendes til energiformål, og med åbningen for ansøgninger om tilskud til etablering af biogasanlæg tages et vigtigt skridt i den retning. ”Det er rigtigt positivt, at vi nu får sat gang i biogassen. Det er til glæde for både miljø, klima og erhvervet, og jeg tror, at en vigtig del af landbrugets fremtid bliver som leverandør af grøn, vedvarende energi” udtaler fødevareminister Henrik Høegh. Der er i perioden 2010, 2011 og 2012 afsat 300 millioner kr. til etablering eller udvidelse af kapaciteten for biogasproduktion. Foruden selve anlægget kan der også ydes tilskud til de nødvendige investeringer på de gårde, der leverer biomasse til biogasanlægget.

Tilskuddet kan udgøre op til 20 procent af de tilskudsberettigede udgifter, dog højest 30 millioner kroner per biogasanlæg med tilhørende supplerende investeringer på gårdene. Tilskudsordningen er delvist finansieret med midler fra EU. Ved at omdanne husdyrgødning og andet affald til energi, er biogasanlæg en billig metode til at nedbringe udslippet af drivhusgasser. Foruden klimafordelene reduceres også lugten fra gødningen, når den udbringes på markerne, og de begrænsede næringsstoffer udnyttes optimalt, når den afgassede gødning føres tilbage til markerne.Produktion af biogas kan også skabe nye jobs i yderområderne.

Ansøgningsfrist

Første ansøgningsfrist er den 15. november 2010.