Erhvervs- og Byggestyrelsen

38 mio. kr. til spin-off virksomheder

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2010 12:55 CET

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Nye virksomheder - især nye vækstvirksomheder - er helt afgørende for at skabe nye job og vækst i Danmark. Det viser sig, at succesraten er høj ved at skabe nye virksomheder med udgangspunkt i eksisterende virksomheder – det såkaldte spin-off.

I foråret 2010 viste Danmarks Vækstråd gennem danske og internationale analyser at spin-off virksomheder klarer sig bedre end andre opstartsvirksomheder. En undersøgelse lavet af Rockwool Fonden viser desuden, at spin-off virksomheder har 23 % større sandsynlighed for at blive til en vækstvirksomhed end andre opstartsvirksomheder.

Formand for Danmarks Vækstråd Lars Nørby Johansen:

- Ved spin-off er der nemlig langt større sandsynlighed for at udvikle stærke vækstiværksættere. Derfor skal andelen af større, danske virksomheder, der arbejder strategisk med spin-off, øges.

På den baggrund har Danmarks Vækstråd nu godkendt igangsættelsen af projektet ”Accelerace Spin-off”, der skal etablere et spin-off-center i både Øst- og Vestdanmark. Bag aktiviteterne står et meget bredt samarbejde af de væsentligste aktører i erhvervs- og innovationsfremmeindsatsen. Gennem dialog med mere end 500 virksomheder skal kulturen og systematikken for at arbejde med spin-offs styrkes. Målet er minimum 30 nye spin-off virksomheder over 3 år plus en langsigtet kulturændring.

Projektet har et samlet budget på 38 mio.kr.

Kontakt: Kommunikationschef i Erhvervs- og Byggestyrelsen Ulla Jacobsen, uj@ebst.dk, tlf. 20 75 78 09

Symbion A/S, Adm.dir. Peter Torstensen, torstensen@remove-this.symbion.dk, tlf. 39 17 99 93

 

Fakta om ny Spin-off indsats

Indsatsen vil skabe flere vækstvirksomheder i Danmark gennem spin-off fra eksisterende virksomheder og ambitionen er blandt andet at:

  • Skabe mindst 30 spin-offs på tre år
  • Etablere to spin-off centre, i henholdsvis øst og vest Danmark
  • Styrke kulturen og systematikken for at arbejde med spin-off og nye idéer i mere end 500 virksomheder

Bevillingen på 38 mio. kr. dækker centrets tre første leveår og en del af projektet bliver at udvikle en forretningsmodel for programmets fortsættelse.

Om spin-off virksomheder:

Rockwool Fonden har lavet en undersøgelse som viser at:

  • Spin-offs har 23 % større sandsynlighed for at blive til vækstvirksomheder end andre opstartsvirksomheder.
  • Spin-offs har en højere overlevelsesrate og flere ansatte efter 5 år end andre opstartsvirksomheder
  • Spin-off entrepreneurer er bedre til at ansætte de rigtige personer til at trække på sit netværk og til at rejse venturekapital
  • Spin-offs er mere innovative og mere fleksible end andre opstartsvirksomheder.

Om Danmarks Vækstråd

Det er Danmarks Vækstråds opfattelse, at der i det etablerede erhvervsliv findes ideer, kompetencer og ressourcer, som i langt højere grad end i dag kan bringes i spil i udviklingen af højproduktive vækstvirksomheder. På baggrund af rapporten ”Flere vækstiværksættere” anbefaler Danmarks Vækstråd derfor flere spin-offs, flere partnerskaber, mere entreprenørielle universiteter og flere udenlandske iværksættere.

Læs mere på hjemmesiden www.danmarksvaekstraad.dk

 

Projektets økonomi

Midlerne kommer fra EU’s regionalfond (19 mio.kr.), staten (9 mio.kr.), regionale udviklingsmidler (8 mio. kr.) og virksomheders egenfinansiering (2 mio.kr.). Efter høring af Danmarks Vækstråd har Erhvervs- og Byggestyrelsen udvalgt projektet, der dermed får støtte fra den såkaldte konkurrenceudsatte pulje, som er en del af EU’s strukturfondsmidler.

Om aktørerne bag

  • Et konsortium bestående af de fem Væksthuse i Danmark, Scion DTU og Symbion vil i samarbejde med CAT, Østjysk Innovation, DTU-Symbion Innovation, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og CBS skabe flere vækstvirksomheder i Danmark gennem spin-off fra eksisterende virksomheder.

Om Den konkurenceudsatte pulje (KUP)

  • Den konkurrenceudsatte pulje (KUP) er en del af den samlede danske EU strukturfondsindsats, og det er i forbindelse med den politiske aftale om den regionale fordeling af strukturfondsmidlerne for perioden 2007-2013 besluttet, at 10 % af midlerne (ca. 49 mio. kr. i 2007-priser) årligt fordeles til de mest perspektivrige projekter efter konkurrence
  • Strukturfondene, herunder den konkurrenceudsatte pulje, skal bidrage til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark. Danmarks Vækstråd udvælger og udbyder årligt temaer for puljen, der afspejler aktuelle erhvervspolitiske udfordringer.