Indenrigs- og Sundhedsministeriet

4,3 millioner til at skabe vækst i yderområderne

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2010 09:30 CEST

11 projekter i yderområderne får tilsammen mere end 4,3 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til projekter, der skal skabe nye arbejdspladser og dermed vækst i lokalområderne. Bertel Haarder roser ideerne bag projekterne.

”Jeg er glad for at se, at kommunerne tænker fremad og arbejder på at finde de rigtige ideer til, hvordan der bliver skabt vækst og nye jobmuligheder i lokalområderne. Det er vigtigst, ikke mindst nu, hvor økonomien er stram. Derfor belønner vi ideerne med tilskud på samlet 4,3 mio. kr.,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Han har netop uddelt penge fra Indenrigs- og sundhedsministeriets ”pulje til medfinansiering af kommunale EU-projekter”.

Puljen kan give økonomisk støtte til vanskeligt stillede kommuner, der har fået støtte til bestemte projekter af EU. På den måde bliver kommunernes egenfinansiering mindre.

Tre eksempler blandt de 11 projekter, der er givet støtte til:

 

  • Aalestrup by i Vesthimmerlands Kommune har fået støtte til et projekt, der bl.a. skal få borgerne på banen i forhold til arbejdet med at etablere et nyt handelscenter, hvor både nutidige og kommende butikker flytter ind.
  • På Langeland skal Bagenkop Havn graves dybere, og moleanlægget skal forstærkes, så større fiskefartøjer og lystbåde kan lægge til på havnen. Projektet skal forbedre forholdene for erhvervsfiskere, tiltrække flere turister til havnen og er samtidig med til at forbedre sikkerheden.
  • Frederikshavn Kommune har fået penge til en ekstraordinær indsats over for de ledige.  Blandt andet i form af afklaring om deres muligheder for f.eks. at videreuddanne sig eller blive iværksættere. Samlet skal det hjælpe med til, at de ledige omstiller sig fra at arbejde i den trængte produktionsindustri til at levere service og reparationer af færger, skibe og andet maritimt udstyr.

På landsplan er der givet støtte til 11 projekter, og den samlede støtte udgør 4,3 mio. kr.

Der er to ansøgningsrunder til EU-puljen, og det er pengene fra første runde, der netop er delt ud. Ansøgningsfristen til anden runde er 1.oktober.

Se oversigten over tildelinger


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Thomas Dethlefsen, tlf. 72 28 25 81
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17