Ministeriet for Børn og Undervisning

69 millioner til praktikvejledere og udsatte børn og unge

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2010 11:02 CET

Bedre vejledning til pædagogstuderende i praktik og efteruddannelse af pædagoger, der arbejder med udsatte børn og unge. Det er resultatet af Undervisningsministeriets fordeling af globaliseringsmidlerne.

Undervisningsministeriet har nu udmøntet de i alt 69 millioner fra Globaliseringsaftalens ”Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af 5. november 2009”.

Som samfund har vi en særlig forpligtigelse over for udsatte børn og unge.

36 millioner kroner går til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen. 33 millioner kroner bliver givet til efteruddannelse af pædagoger inden for området udsatte børn og unge.

”Som samfund har vi en særlig forpligtigelse over for udsatte børn og unge. Derfor glæder det mig, at vi med udmøntningen af Globaliseringspuljen får mulighed for at efteruddanne de pædagoger, der arbejder med udsatte børn og unge. Samtidig er det vigtigt for mig, at midlerne bruges til at sikre, at pædagogstuderende får det optimale ud af deres praktik. Det er i praktiktiden, at de studerende får de kompetencer, der er nødvendige for at skabe gode rammer og drage omsorg for vores udsatte børn og unge,” udtaler undervisningsminister Tina Nedergaard.

Udmøntning af Globaliseringspuljen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Praktikken udgør en væsentlig del af pædagoguddannelsen og er i høj grad med til at give uddannelsen kvalitet. Det er praktikstedernes ansvar, at de studerende modtager vejledning i løbet af praktikken.

Med udmøntningen bliver det muligt at uddanne flere praktikvejledere og dermed sikre en mere kvalificeret vejledning af de studerende.

Læs mere om uddannelse af praktikvejledere og procedure for udbetaling af midler (pdf)

Efteruddannelse af pædagoger

Udmøntningen af Globaliseringspuljen skal også styrke en sammenhængende og forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge. Det sker ved at give flere pædagoger, der arbejder med at udsatte børn og unge, mulighed for at efteruddanne sig.

Læs mere om efteruddannelse af pædagoger og procedurer for udbetaling af midler (pdf)

Nem ansøgning om midler

Begge initiativer er udmøntet efter en model, hvor staten kompenserer kommuner og regioner for hver tredje, der uddanner sig til praktikvejleder, eller for hver tredje pædagog, der afslutter et efteruddannelsestilbud.

Samtidig har Undervisningsministeriet søgt at afbureaukratisere initiativernes ansøgningsprocedure mest muligt for at undgå unødig administration i kommuner og regioner.

DelTil topSidst opdateret:  04.11.2010

Bedre vejledning til pædagogstuderende i praktik og efteruddannelse af pædagoger, der arbejder med udsatte børn og unge. Det er resultatet af Undervisningsministeriets fordeling af globaliseringsmidlerne.

Undervisningsministeriet har nu udmøntet de i alt 69 millioner fra Globaliseringsaftalens ”Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af 5. november 2009”.

Som samfund har vi en særlig forpligtigelse over for udsatte børn og unge.

36 millioner kroner går til uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen. 33 millioner kroner bliver givet til efteruddannelse af pædagoger inden for området udsatte børn og unge.

”Som samfund har vi en særlig forpligtigelse over for udsatte børn og unge. Derfor glæder det mig, at vi med udmøntningen af Globaliseringspuljen får mulighed for at efteruddanne de pædagoger, der arbejder med udsatte børn og unge. Samtidig er det vigtigt for mig, at midlerne bruges til at sikre, at pædagogstuderende får det optimale ud af deres praktik. Det er i praktiktiden, at de studerende får de kompetencer, der er nødvendige for at skabe gode rammer og drage omsorg for vores udsatte børn og unge,” udtaler undervisningsminister Tina Nedergaard.

Udmøntning af Globaliseringspuljen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Praktikken udgør en væsentlig del af pædagoguddannelsen og er i høj grad med til at give uddannelsen kvalitet. Det er praktikstedernes ansvar, at de studerende modtager vejledning i løbet af praktikken.

Med udmøntningen bliver det muligt at uddanne flere praktikvejledere og dermed sikre en mere kvalificeret vejledning af de studerende.

Læs mere om uddannelse af praktikvejledere og procedure for udbetaling af midler (pdf)

Efteruddannelse af pædagoger

Udmøntningen af Globaliseringspuljen skal også styrke en sammenhængende og forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge. Det sker ved at give flere pædagoger, der arbejder med at udsatte børn og unge, mulighed for at efteruddanne sig.

Læs mere om efteruddannelse af pædagoger og procedurer for udbetaling af midler (pdf)

Nem ansøgning om midler

Begge initiativer er udmøntet efter en model, hvor staten kompenserer kommuner og regioner for hver tredje, der uddanner sig til praktikvejleder, eller for hver tredje pædagog, der afslutter et efteruddannelsestilbud.

Samtidig har Undervisningsministeriet søgt at afbureaukratisere initiativernes ansøgningsprocedure mest muligt for at undgå unødig administration i kommuner og regioner.

Kontakt

Niels Peter Nielsen
Fuldmægtig
ninie4@uvm.dk
Tlf. 3395 1703

Morten Mommsen
Fuldmægtig
momom1@uvm.dk
Tlf. 3392 5510