Tønder Kommune

940.000 kr. til etablering af frivilligcenter

Pressemeddelelse   •   Feb 18, 2011 08:10 CET

Frivillighedsrådet og Tønder Kommune modtog i sommer 40.000 kr. af Socialministeriet til projektering af et center for frivilligt socialt arbejde.

 

På et stormøde på Refugiet i Løgumkloster i oktober var der blandt foreningsrepræsentanterne tilslutning til at arbejde videre med at konkretisere planerne og søge etableringsstøtte. Arbejdsgruppen, bestående af medlemmer af Frivillighedsrådet og medarbejdere fra kommunens sundhedsafdeling, blev suppleret op.

 

Medio november sendte arbejdsgruppen en ansøgning til Socialministeriet om etableringsstøtte, og den 7. februar afholdtes påny et informationsmøde i Klosterhallerne. Her deltog 75 repræsentanter fra frivillige sociale foreninger.

 

Gerda Eskesen orienterede om Huset – et frivilligcenter i Vejen, der har medvirket til at fremme og udvikle frivillige sociale indsatser.

 

Arbejdsgruppen bag Frivillig Center Tønder gennemgik visionerne og den ansøgning, man har sendt til socialministeriet.

 

Den 9. februar modtog Tønder Kommune så et tilsagn fra Socialministeriet, der har besluttet at yde støtte til etableringen med 510.000 kr. i 2011 og 430.000 kr. i 2012 – i alt 940.000 kr.

 

Støtten fra ministeriet forudsætter, at kommunen også bidrager, og det betyder, at frivilligcenteret årligt har 700.000 kr. at arbejde med.

 

Arbejdsgruppen har indkaldt til stiftende generalforsamling tirsdag den 8. marts 2011 i Tønder Medborgerhus. Her skal der bl.a. vælges en bestyrelse, som får ansvaret for den daglige drift. Bestyrelsen skal også ansætte en leder af det kommende frivilligcenter.

 

Arbejdsgruppens medlemmer efter supplering på stormødet 12.10.2010 på Refugiet:

Peter Thorøe, Toftlund, UFL – Unge for ligeværd / Frivillighedsrådet

Ellen Trip, Løgumkloster, Selvhjælp Sydvest / Frivillighedsrådet, tlf. 74 77 51 45
Henning Rasmussen, Løgumkloster, Tønder Lænken / Frivillighedsrådet, tlf. 41 62 25 50
Frieda Lützen, Skærbæk, Selvhjælp Sydvest

Hildegard Høft, Højer, Sozialdienst

Pernille Raahauge, Tønder, A93 – idræt for apopleksiramte

Hanne Kokholm, Rømø, Dansk Handicap Forbund Tønder

Inger Paulsen, Rømø, Skærbæk Pensionistforening / Frivillighedsrådet, tlf. 74 75 50 11 / 30 53 26 22
Ole Schack, Kirsten G. Nissen, Tønder Kommune, Sundhedsafdelingen, tlf. 74 92 94 45

- - -

Til pressen: Ovennævnte  kan kontaktes for yderligere kommentarer.

Billede vedhæftet fra INFO-mødet i Klosterhallerne den 7.2.:

Laust Mensel fra A93 – idræt for apopleksiramte – i snak med en af aftenens oplægsholdere, Gerda Eskesen fra Huset – Frivilligcenter Vejen.Kontaktinformation:

Ole Schack
forebyggelseskonsulent

Tlf. 74 92 94 45 - E-mail: os1@toender.dk