Nordic School of Public Health NHV

A Nordic Charter Enhance Society through Universal Design presenterat på internationell konferens

Pressemeddelelse   •   Jul 04, 2012 15:47 CEST

A Nordic Charter Enhance Society through Universal Design presenterades vid den välbesökta Oslokonferensen UD 2012. Det utgör en nordisk strategi för att öka förståelse för nyttan av universellt utformade lösningar, men det pekar också ut viktiga förutsättningar för att satsningar på universell design ska lyckas.
– Flertalet av de teman som konferensen tog upp finns med i detta viktiga och högaktuella dokument, säger Evastina Björk som tillsammans med Deltacentret är initiativtagare.

Konferensen UD 2012 hölls i Oslo den 11 till 13 juni och besöktes av drygt 470 deltagare från 44 länder, alla med stort intresse för Universell Design. Ett viktigt dokument, A Nordic Charter Enhance Society through Universal Design, presenterades där.
– Det är en nordisk strategi för att öka förståelse för, medvetandet om och nyttan av universellt utformade lösningar i samhället, men det pekar också ut viktiga förutsättningar för att satsningar på universell design ska lyckas, säger universitetslektor Evastina Björk som tillsammans med Deltacentret i Oslo tagit initiativ till arbetet med dokumentet.
Ladda ned A Nordic Charter Enhance Society through Universal Design som pdf här.
www.nhv.se/udchartersve

Evastina Björk är ansvarig för uppbyggnaden av ett diplomprogram med inriktningen Universell Design vid Nordic School of Public Health NHV. Hon deltog i konferensen i Oslo.
– Det var ett fantastiskt bra arrangemang och många intressanta presentationer. Ett intressant faktum är att vi nu i charter-dokumentet har fångat flertalet av de teman som konferensen behandlade.
Hon berättar att broschyrer och flyers som presenterade Nordic School of Public Health NHV och inriktningen Universell Design inom vårt nystartade Diplomprogram väckte stort intresse.
Frågorna om utbildning på området var ett stort tema vid konferensen och flera nya initiativ, från olika delar av världen, presenterades.
Universell Design är ett växande tema inom många områden. Inte minst eftersom intresset ökar för vilka hälsoeffekter som blir resultatet av begränsad delaktighet och av att människor inte kan använda offentliga tjänster, miljöer och produkter på grund av dess utformning.

Läs mer: www.ud2012.no och delta i debatten på bloggen: www.udcharter.org

Nordic School of Public Health NHV er en af Nordisk Ministerråds ældste og største institutioner og viser vejen for offentlig sundhed. Med erhvervsaktive studerende i centrum og med høj videnskabelig kvalitet og samfundsmæssig relevans udføres forskning, undervisning til dagens og fremtidens folkesundhed. Ved NHV tilbydes moderne undervisningsfaciliteter og værelser på campus.