Foreningen for Mediatoradvokaterne

Årelange nabokrige løses på 3-4 timer

Pressemeddelelse   •   Sep 06, 2010 09:04 CEST

Nabokrigen hærger i TV. På DR1 kan seerne følge med i, hvordan nytænkning og nye løsninger blandt advokater kan løse konflikter og dermed undgå, at konflikten eskalerer og ender i de danske retssale.

”Ingen går gennem livet uden at opleve konflikter, men de fleste vil gerne finde en hurtig og god løsning på konflikterne,” forklarer Benjamin Lundström formand for Danske Mediatoradvokater, som er en landsdækkende forening af advokater med speciale i konfliktløsning gennem mediation.

”Normalt er fokus i en konflikt på at få ret – og det er netop på denne baggrund, at mange konflikter optrappes. ”Det er mig, der har ret til det ene eller det andet.” I ”Nabokrig” på TV ser vi nu, hvad der sker, når to naboer stirrer sig blinde på en bestemt position og holder op med at tale med den anden part i konflikten,” fortæller formanden.

Det er et typisk billede, at parterne holder op med at tale med hinanden – i stedet opbygges fjendebilleder, og man begynder at bekrige hinanden. Begge er formentlig trætte af konflikten, men ser kun, at den løses ved, at de får ret. I virkeligheden kan de fleste konflikter løses ved at se bagom parternes krav. ”Ofte ligger der en win-win løsning og gemmer sig,” siger Benjamin Lundström.

Erhvervslivet fører an

I Danmark står erhvervsvirksomheder bag størstedelen af de sager, som søges løst via mediation. Erhvervslivet har set, at konflikter løses hurtigt, effektivt og med færrest mulige omkostninger ved hjælp af mediation.

”Hvis en konflikt skal finde sin afgørelse ved domstolene, vil det næsten altid indebære et langt og dyrt forløb,” siger Benjamin Lundström. I gennemsnit tager en retssag i to instanser næsten 2 år, og opgør man procesøkonomien forbundet med sagen, vil den være meget betydelig. Hertil kommer tabet af forretningsrelationen til modparten og selve risikoen for at tabe sagen helt eller delvist.

På den internationale erhvervsscene anvendes mediation i vid udstrækning.

  • I Frankrig har landets 45 største virksomheder - Total, L'Oreal, Renault/Peugeot, General Electrics m.fl. – underskrevet et charter om brug af mediation
  • I England gennemfører de engelske mediatoradvokater ca. 1.000 mediationer om året og løser ca. 2/3 af alle konflikterne via mediation
  • I USA har over 800 selskaber med 3.200 datterselskaber samt 1.500 advokatfirmaer tiltrådt en hensigtserklæring om at benytte mediation

Danmark er også med

Tal fra Danske Mediatoradvokater fortæller om udviklingen i Danmark. I løbet af de sidste to år har mediatoradvokaterne medvirket i mere end 2.000 mediationer.

  • I 67% af mediationerne når parterne frem til en mindelig løsning
  • En mediation tager i gennemsnit 3-4 timer

Sagerne spænder vidt, og stadig flere virksomheder benytter mediatoradvokater i forbindelse med løsning af konflikter.

Sagerne fordeler sig over en række forskellige områder lige fra arbejds- og ansættelsesforhold, over familieforhold til selskabsret.

”For mange er det utrolig vigtigt at få løst konflikten og kunne fortsætte samarbejdet. Hovedparten af de sager, der føres i retssalene, efterlader i hvert fald en part – hvis ikke begge parter - som taber, og dermed fjernes i langt de fleste tilfælde grundlaget for et fremtidigt samarbejde,” fastslår Benjamin Lundström.

For at synliggøre denne måde at løse konflikter på har foreningen åbnet en ny hjemmeside www.mediatoradvokater.dk, hvor man kan se cases og finde gode råd om mediation. Bl.a. kan man ganske gratis downloade en mediationsklausul, som kan bruges, når en virksomhed indgår kontrakter i fremtiden.

FAKTA
Mediation kan beskrives som en frivillig konfliktløsnings­metode, hvor én eller flere neutrale mæglere (kaldet mediatorer) gennem en struktureret proces hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende løsning på konflikten.