Transportministeriet

Århus går som den første kommune med i transportministerens initiativ om bedre godsdistribution

Pressemeddelelse   •   Okt 05, 2010 10:11 CEST- Jeg har i dag haft et møde med Århus Kommune, som meget glædeligt bakker
op om mit forslag, og går konstruktivt ind i arbejdet med at blive forsøgskommune
ift. at få mere godstransport afviklet om natten, siger transportminister
Hans Christian Schmidt.

- Jeg har også noteret, at Københavns Kommune har udtalt sig positivt i medierne. Det er jeg meget
tilfreds med, og glæder mig til at drøfte nærmere med kommunen i nærmeste fremtid.
Transportministeren har tilkendegivet, at han gerne vil hjælpe med at fremme
distribution uden for myldretiden gennem en forsøgsordning.

Ministeren vil derfor tage temaet op med de øvrige partier i forligskredsen i de kommende
transportforhandlinger mhp. at afsætte en pulje på 5 mio. kr., som kommuner
og erhvervsliv kan søge midler fra. Det kan være i form af medfinansiering til
test af nye metoder, der støjer mindre, opsætning af bokse, hvor gods kan afleveres
om natten og hentes om dagen af butikkens medarbejdere, og lignende.

- Jeg synes, det lyder som et spændende initiativ, som giver mulighed for at
nedbringe luftforurening og forbedre trafikafvikling. Derfor vil Århus Kommune
også gerne være med til at finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke
gør, siger Laura Hay, rådmand for Teknik og Miljø i Århus Kommune.

- Jeg er selvfølgelig optaget af, at folk i byen også kan få deres nattesøvn. Men det er
noget af det, vi er enige med ministeren om at kigge på.
Transportministerens udmelding samt udspillet ”Gods i byerne” kan findes her på
Transportministeriets hjemmeside, www.trm.dk.