Danish Agro

Årsregnskabsmeddelelse 2013

Pressemeddelelse   •   Feb 04, 2014 14:00 CET

Danish Agro koncernen havde i 2013 det hidtil mest succesfulde år og blev en endnu
stærkere samarbejdspartner for danske landmænd. Øget indtjening, stærk udnyttelse af synergier og succesfuld integration af nye selskaber har styrket koncernen til fordel for medlemmer og kunder.

Danish Agro koncernen realiserede i 2013 et resultat før skat på 503 mio. kr. Det er koncernens hidtil bedste resultat, og det ligger 59 mio. kr. højere end resultatet i 2012 – en forbedring på 13,3 %. Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 24,2 %. 

Omsætningen i 2013 var på 25,1 mia. kr. mod 17,6 mia. kr. i 2012 svarende til en vækst på 7,5 mia. kr. eller 43 %. Efter skat realiserede Danish Agro koncernen et overskud på 412 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen primo med 19,9 %. Koncernens egenkapital er øget med 730 mio. kr. fra 2.073 mio. kr. til 2.804 mio. kr. Koncernens soliditet udgør nu 28,6 % imod 25,3 % året før.

Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, ser positivt på det forløbne år: 

- Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at vi har nået alle de strukturelle og finansielle mål, vi havde sat os for i 2013. Vi har med succes integreret og udnyttet synergierne i de investeringer, vi foretog mod slutningen af 2012. Blandt andet er vi meget tilfredse med opkøbet af den finske grovvarekoncern Hankkija Oy, der leverer et flot årsresultat, siger Christian Junker og fortsætter: 

- Det er også en fornøjelse at se den respekt, der har været for balancestyring i alle koncernens selskaber i 2013. På trods af en vækst i omsætning på 43 % er rentebærende gæld stort set uændret i forhold til året før. En stærk indtjening kombineret med en betydelig reduktion af kapitalbinding i lagre har samlet set skabt en likviditetsvirkning fra driften på 1,7 mia. kr., hvilket stiller koncernen i en meget tilfredsstillende finansiel position, siger Christian Junker. 

Netop den styrkede finansielle position er et produkt af Danish Agro koncernens fokus. 

- Vores hovedfokus i koncernen er at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores ejere og kunder i Danmark. 75 % af vores indtjening kommer i dag fra vores internationale grovvareaktiviteter eller fra øvrige brancher end grovvarehandel i Danmark. Behovet for overskud fra traditionel grovvarehandel i Danmark er derfor minimal. Det er et mål for os, 2 at kunne levere tilfredsstillende driftsresultater uden at belaste vores medlemmer. Det gavner både koncernens samlede økonomi og vores ejere – selskabets medlemmer, siger Christian Junker. 

Styrket international position 2013 

blev primært kendetegnet ved en styrket markedsposition på koncernens udvidede hjemmemarked – Skandinavien og Østersøregionen. 

Pr. 1. januar 2013 overtog Danish Agro koncernen 60 % af den finske grovvarekoncern Hankkija Oy, som har en markedsandel på 50 % i Finland. I løbet af året har der været fuldt fokus på at integrere den nye organisation i den samlede koncern. Det har været en god og effektiv proces, og Hankkija leverer et flot årsresultat.

Aktiviteterne i DLA Agravis International Holding A/S, som er et joint venture mellem Danish Agro, Vestjyllands Andel og den tyske grovvarekoncern Agravis, viste også gode resultater. Selskabet, der består af fælles grovvare- og maskinaktiviteter i Baltikum, Polen og Tjekkiet, opnåede det hidtil bedste resultat. I Polen blev der desuden etableret grovvarehandel under selskabsnavnet Polish Agro. 

Det blev også til et godt år i Vilomix-koncernen, der har realiseret det bedste resultat hidtil. Vilomix’ aktiviteter i Finland og Baltikum er blandt andet blevet styrket med overtagelse af selskaberne Hiven Oy og SIA Baltic Feed fra Hankkija. I slutningen af 2013 overtog Vilomix desuden Hatting-KS, der er førende i Europa indenfor produktion, salg og distribution af sæd til søer. 

Koncernens food-aktiviteter har også været igennem en positiv udvikling. HEDEGAARD foods har blandt andet leveret et flot resultat og er med et salg på 1 milliard æg markedsleder i Norden. I 2013 blev aktiviteterne i Sverige styrket, da de resterende 30 % af aktierne i datterselskabet Svenska Lantägg blev overtaget. 

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er meget tilfreds med, at selskabet har opnået så mange af sine mål i 2013: 

- Det er glædeligt, at både jeg personligt og Danish Agros bestyrelse kan konstatere, at Danish Agro er blevet en endnu stærkere samarbejdspartner for danske landmænd i 2013. Der er fastsat nogle klare mål for koncernen, som både ledere og medarbejdere med dygtighed og forretningsmæssig fornuft løbende formår at leve op til og indfri. At vi igen i år har været i stand til at reducere omkostninger og øge indtjeningspotentiale er meget tilfredsstillende, siger Jørgen H. Mikkelsen og fortsætter: 

- Det glæder mig også, at vi på grund af det gode resultat igen i år kan tilgodese vores medlemmer gennem overskudsudlodning. Det er et naturligt mål for os som andelsselskab, 3 at vi er i stand til at præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede. 

Forventninger til 2014 

Danish Agro koncernen forventer i 2014 en omsætning på ca. 27-28 mia. kr. og stiler mod et resultat før skat i niveauet 525 mio. kr. efter afskrivninger på ca. 320 mio.kr. Koncernbalancen forventes øget fra 9,8 mia. kr. til ca. 11 mia. kr. Egenkapitalen øges til niveauet 3,3 mia. kr. svarende til en soliditet på 30 %. Koncernen vil i 2014 primært fokusere på at styrke den eksisterende forretning og få trukket maksimale synergier ud af koncernens mangeartede aktiviteter, men koncernen forventer også at lykkes med visse akkvisitioner.I Danish Agro har vi stor fokus på, at vores organisation til enhver tid besidder en stor viden og erfaring, som løbende kan komme vores kunder til gode i det daglige samspil. Derfor kommer alle medarbejdere løbende på efteruddannelse - blandt andet via DLA Academy, som er et fælles uddannelsesakademi for medarbejderne i DLA Group. Derudover ønsker Danish Agro løbende at udvikle vores spidskompetencer, så vi fortsat kan rådgive et fortsat specialiseret landbrug.
For Danish Agro betyder værdi, at vi har fokus på at skabe værditilvækst hos vores kunder — de danske landmænd. Vi sætter en ære i at tilbyde de bedste produkter, som kan skabe gode produktionsresultater enten i stalden eller på marken.