Kristelig Arbejdsgiverforening

Absurd afgørelse fra Arbejdsdirektoratet

Pressemeddelelse   •   Sep 24, 2010 10:59 CEST

Fritvalgsvirksomhed regnes for offentlig virksomhed, hvis kommunen er storkunde

Ny afgørelse udelukker private virksomheder fra sygedagpengeforsikring!

En privat plejevirksomhed er kommet i en absurd situation: Fordi virksomheden er en plejevirksomhed og derfor har kommunen som sin største kunde- i dette tilfælde Guldborgsund kommune – afviser Arbejdsdirektoratet virksomhedens ret til at tegne sygedagpengeforsikring.

I afslaget fra Arbejdsdirektoratet gøres rede for, at fordi virksomheden er en del af ”fritvalgsordningen” og kommunen som kunde udgør mere end 50 % af virksomhedens omsætning, betragtes virksomheden ikke længere som en privat virksomhed. 

På denne groteske måde skaber reglerne i sygedagpengeforsikringsordningen en hindring for små virksomheders mulighed for at dække sig ind mod øgede omkostninger ved sygdom.

- Regering ønsker et øget samarbejde mellem det private og det offentlige. Det er blandt andet Regeringens fortjeneste, at der er kommet en god ”fritvalgsordning”, hvor borgerne har mulighed for at vælge om de ønsker pleje og hjælp i hjemmet fra en privat virksomhed eller fra kommunen. Desværre ser vi her, at i realiteten svækker anden lovgivning de små private virksomheders mulighed for at arbejde på dette området, siger direktør Karsten Høgild fra Arbejdsgiverforeningen KA-Pleje.

- Denne sag er blot endnu et eksempel på at reglerne i sygedagpengeforsikringen ikke er er fulgt med tiden. I dette tilfælde betyder en forældet lovgivning, at private virksomheder IKKE betragtes som private og derfor ikke får samme vilkår som andre i samhandel med kommunen.

Disse små private virksomheder – ER private virksomheder, de beskattes som private virksomheder, de løber samme økonomiske risici som alle andre private virksomheder, MEN når det gælder forsikring mod sygdom tilsiger de offentlige pludselig, at de er offentligt virksomhed!

- KA-Pleje vil nu sammen med Håndværksrådet rette henvendelse til Arbejdsdirektoratet for at få ændret denne absurde interne praksis. Viser Arbejdsdirektoratet sig ikke at ville ændre praksis, så bliver vores næste skridt at henvende os direkte til beskæftigelsesminister Inger Støjberg med en appel om at få lidt sund fornuft ind i forsikringsordningen, siger direktør Karsten Høgild.

For yderligere information kontakt gerne
Direktør Karsten Høgild
Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje
Tlf. 8643 8022 
Mobil 4040 3356