Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Advokatundersøgelse vedrørende Omniscan

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 11:55 CET

Advokat Jens Rostock-Jensen fra advokatfirmaet Kromann Reumert har i dag orienteret Folketingets Sundhedsudvalg om sin undersøgelse af Omniscansagen.

Sagen drejer sig om, at en række svært nyresyge har fået alvorlige følgevirkninger efter MR-skanning med kontrastmidlet Omniscan. Følgevirkningerne består i skader på hud og bevægeapparat diagnosticeret som nefrogen systemisk fibrose (NSF).

Efter ønske fra Sundhedsudvalget besluttede den tidligere sundhedsminister i februar 2009 at iværksætte en uvildig undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med henholdsvis Lægemiddelstyrelsens, Sundhedsstyrelsens og ministeriets beslutninger om Omniscan.

Advokaten har i dag på et uformelt møde med Sundhedsudvalget i ministeriet orienteret udvalget om resultatet af undersøgelsen.

Ifølge Kommissoriet er advokatens hovedopgave at gennemgå sagsmateriale om lægemidlet Omniscan i henholdsvis Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og ministeriet i perioden februar 1993 til februar 2009 og herefter vurdere, om disse myndigheder har begået fejl og forsømmelser.


Advokaten konkluderer: 

 • Ministeriet, ministeren og Sundhedsstyrelsen har ikke begået fejl eller forsømmelser.
 • Der rejses kritik af Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling vedrørende Omniscan i tre tilfælde:

  1. Sagsbehandling vedrørende en ændring i produktresumeet.
  2. Sagsbehandlingstiden vedrørende indberetninger af bivirkninger i 2006.
  3. Lægemiddelstyrelsen oplysninger til ministeriet i 2009 til brug for besvarelse af to folketingsspørgsmål.

 

Rapporten vil blive oversendt til udvalget hurtigst muligt.

Ministeriet beder samtidigt de i kommissoriet involverede institutioner om at kommentere undersøgelsen. Ministeriet afventer i henhold til gældende regler disse svar.


Erstatning:

Patienter med NSF har mulighed for at søge om erstatning hos Patientforsikringen:

76 patienter undersøgt med Omniscan har søgt erstatning:

 • 39 patienter har fået medhold.
 • 27 patienter har fået afslag.
 • 10 sager er uafsluttede.

Der er i alt udbetalt 18,5 millioner kroner i erstatning.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Det er en meget alvorlig og ulykkelig sag. Det er godt, at en uvildig advokatundersøgelse nu har kastet lys over sagen. Ministeriet vil nu følge op på advokatundersøgelsen.”