Ministeriet for Børn og Undervisning

Ændring af deltagerbetaling på voksen- og efteruddannelse

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 10:37 CEST

Nyt lovforslag betyder en justering af deltagerbetalingen på en række voksen- og efteruddannelseskurser. Lovforslaget medfører også en generel forhøjelse af deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag i Folketinget. Det handler om, at deltagerbetalingen på en række voksen- og efteruddannelseskurser skal justeres.

Lavere deltagerbetaling for kernefag

Deltagerbetalingen for kurser i en række kernefag bliver lavere. På almen voksenuddannelse (AVU) er der i dag en særligt lav deltagerbetaling på 110 kroner per fag for kernefagene dansk, matematik, engelsk og dansk som andetsprog.

Hvis lovforslaget vedtages, skal deltagerbetalingen for de øvrige kernefag, naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk og fransk nedsættes til samme lave niveau. Der vil derfor blive endnu bedre muligheder for kortuddannede for at erhverve kompetencer i basale almene fag.

Deltagerbetalingen bliver derimod forhøjet for tilbudsfagene på almen voksen- og efteruddannelse (AVU). Det gælder fagene billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation. Her vil deltagerbetalingen blive forhøjet til 1.100 kroner per fag. Forhøjelsen af deltagerbetalingen vil medvirke til at kvalificere efterspørgslen og mindske frafaldet.

Fastsættelse af deltagerbetaling for hf- og stx-enkeltfag

For hf- og stx-enkeltfag fastsætter uddannelsesinstitutionerne i dag deltagerbetalingen i to forskellige intervaller. Efter lovforslaget bliver ministerens adgang til at fastsætte regler om deltagerbetalingen udvidet til også at omfatte deltagerbetalingens størrelse.

Derfor forventes deltagerbetalingen fastsat til henholdsvis 450 kroner for fagene biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag og tysk samt den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsgruppen. For de øvrige fag forventes deltagerbetaling at blive fastsat til 1.100 kroner.

Højere deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse

Flere uddannelser, for eksempel arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)og almen voksenuddannelse (AVU), har til formål at give kortuddannede voksne muligheder for at opnå bedre kompetencer.

Personer med en videregående uddannelse deltager dog i stort omfang i kurser, der ligger under deres generelle uddannelsesniveau. Det gælder for cirka 15 procent af deltagerne i AMU-kurser og 10 procent af deltagerne på almen voksenuddannelse. Efter lovforslaget skal personer med en videregående uddannelse dog fremover betale fuld deltagerbetaling på almen- og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Lovforslaget udmønter en del af Aftale om genopretning af dansk økonomi (maj 2010) indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Loven foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og have virkning for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, uanset tidspunktet for tilmelding til forløbet.

Kontakt

Jacob Sten Jensen
Fuldmægtig
jajen1@uvm.dk
Tlf. 3392 5493

Læs mere