Ministeriet for Børn og Undervisning

Ændring af klageregler for pædagogikum

Pressemeddelelse   •   Nov 01, 2010 11:15 CET

Et nyt lovforslag betyder, at også klager over prøven i teoretisk pædagogikum fremover vil kunne resultere i en lavere karakter ved ombedømmelse.

Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag i Folketinget. Det betyder, at pædagogikumkandidater fremover kan få en lavere karakter end oprindeligt. Det gælder, hvis klagen medfører, at Undervisningsministeriet tilbyder klager en ombedømmelse, og klageren ønsker dette.

For en række uddannelser på Undervisningsministeriets område blev klagereglerne ændret med virkning for sommeren 2010. Formålet med det netop fremsatte lovforslag er at ligestille klagereglerne for pædagogikumkandidater med reglerne for disse andre uddannelser.

Tildeling af undervisningskompetence

Lovforslaget betyder samtidig en lovfæstelse af, at Styrelsen for International Uddannelse har kompetence til at tildele kandidater med udenlandsk uddannelse undervisningskompetence. Denne kompetence gælder for undervisning inden for de gymnasiale uddannelser.

Styrelsen får samtidig lovfæstet kompetencen til at godkende lærere med udenlandske kvalifikationer til at undervise i folkeskolen.

Endelig afskærer lovforslaget klageadgangen for styrelsens afgørelser om anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer.

Hvis det bliver vedtaget, skal lovforslaget træde i kraft den 1. januar 2011.

Kontakt

Kamilla Liebermann
Fuldmægtig
kalie1@uvm.dk
Tlf. 3392 5517

Lovforslaget