Ministeriet for Børn og Undervisning

Ændring af statens voksenuddannelsesstøtte

Pressemeddelelse   •   Nov 01, 2010 11:13 CET

Nyt lovforslag betyder blandt andet en ændring af beregningsperioden og bestemmelserne om statens voksenuddannelsesstøtte.

Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag i Folketinget, der forkorter perioden med mulighed for statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelse på det videregående niveau fra 52 uger til 40 uger.

Samtidig skal den nuværende beregningsperiode på fem år for det maksimale antal uger med mulighed for at deltage i uddannelse med SVU på det videregående niveau afskaffes, så gentagen uddannelse med SVU på det videregående niveau ikke længere er muligt.

Baggrunden for lovforslaget er blandt andet, at de statslige udgifter til voksen- og efteruddannelse er vokset i de senere år. Det skyldes, at de ordninger, der giver mulighed for støtte under uddannelse, er blevet anvendt mere end tidligere. Det er vigtigt, at arbejdsstyrken både vedligeholder sine kompetencer og tilegner sig nye, men det bør ske hurtigere og mere målrettet end i dag.

Lovforslaget betyder desuden en række andre justeringer af statens voksenuddannelsesstøtte:

  • Støttesatsen til uddannelse på det almene og videregående niveau nedsættes fra 100 procent til 80 procent af højeste dagpengesats
  • Hvis det skal være muligt for lønmodtageren at fortsætte sin uddannelse med SVU efter en eventuel afskedigelse, skal aftalen om orlov til uddannelse med SVU indgås, mens lønmodtageren er i uopsagt stilling
  • Bestemmelserne om SVU til fagspecifikke kurser ophæves
  • For at opnå forenkling og en smidig administration justeres en række SVU-bestemmelser, og der etableres mulighed for digital kommunikation.

Lovforslagets ikrafttræden er opdelt, så de dele af forslaget, der vedrører regeringens genopretningsplan og ophævelse af bestemmelserne om SVU til fagspecifikke kurser, træder i kraft 1. januar 2012. De andre dele træder i kraft 1. januar 2011.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af Aftale om genopretning af dansk økonomi, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010.

Kontakt

Merete Vinje
Specialkonsulent
mv@su.dk
Tlf. 33 26 85 84

SU-Styrelsen