Spar Nord Bank A/S

Afdragsfrihed ottedobler risiko

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2010 11:34 CET

Boligejere med afdragsfrie rentetilpasningslån står over for en langt større budgetrisiko end de boligejere, der afdrager. Når renten stiger, vokser ydelsen på et afdragsfrit lån nemlig otte gange hurtigere, og allerede ved en rentestigning til 3 procent vil ydelsen være fordoblet. Det viser en beregning foretaget af Spar Nord, der opfordrer boligejere med afdragsfrihed til at være opmærksom på den voldsomme budgetrisiko.Boligejere med afdragsfrie rentetilpasningslån løber en stor og ofte overset risiko for at sprænge budgettet, når renten stiger. For hver gang renten stiger 1 procentpoint, vokser ydelsen på et rentetilpasningslån med afdrag omkring 8 procent, mens ydelsen på et tilsvarende afdragsfrit lån vokser hele 67 procent – otte gange så meget. Det viser en beregning foretaget af Spar Nord.

 

- Som boligejer er det her en risiko, man skal være meget opmærksom på, siger senior porteføljemanager i Spar Nord Martin Lundholm.

 

- Allerede ved en rentestigning til 3 procent vil ydelsen på et afdragsfrit rentetilpasningslån være vokset til det dobbelte. Og selv om lånet stadig vil have en relativ lav ydelse, så skal man forberede sig på den meget direkte påvirkning, en rentestigning vil have på husholdningsbudgettet, fortsætter han.

 

Afdrag også rentefølsomme

Årsagen til, at afdragsfrie rentetilpasningslån bliver ramt langt hårdere ved en rentestigning, er, at renten her udgør hele ydelsen. For de tilsvarende lån med afdrag vil afdragenes størrelse imidlertid blive mindre i takt med, at renten stiger, og det er med til at holde den samlede ydelse i ro.

 

- De færreste er klar over det, men afdragene på et rentetilpasningslån er faktisk også rentefølsomme. Så når renten stiger, falder afdragene, og det stabiliserer ydelsen og giver – sammenlignet med afdragsfrie lån – en langt større budgetsikkerhed, forklarer Martin Lundholm.

 

Afdragsfrihed populært som aldrig før

Tal fra Realkreditrådet og Danmarks Nationalbank viser, at andelen af boligejere med afdragsfrihed aldrig har været højere. Aktuelt er 53 procent af det samlede realkreditudlån til ejerboliger og fritidshuse afdragsfrit, og heraf er knap 80 procent rentetilpasningslån. Dermed havner over 40 procent af boligejernes realkreditgæld i den kategori, som ifølge Martin Lundholm er behæftet med høj budgetrisiko i tilfælde af rentestigninger.

 

- Vi ser lige nu en lidt bekymrende udvikling, hvor andelen af boligejere med afdragsfrie rentetilpasningslån vokser samtidig med, at renten er bundet, siger Martin Lundholm og fortsætter:

 

- Når rentestigningen kommer, vil den ramme boligejerne hurtigere og langt kraftigere, end vi nogensinde tidligere har set – særligt for den store gruppe af boligejere, der har afdragsfrie rentetilpasningslån.

 

560 milliarder på spil

Ifølge de seneste tal fra Realkreditrådet har boligejerne nu lånt over 560 milliarder kroner i afdragsfrie rentetilpasningslån. Heraf skal knap 380 milliarder kroner rentetilpasses mindst én gang om året.

 

Resultatet er, at boligejernes følsomhed over for rentestigninger er på et historisk højt niveau, og allerede ved en rentestigning til 3 procent vil over 40 procent af boligejerne opleve en fordobling af ydelsen, næste gang de skal rentetilpasse.

 

Spar Nords beregning viser, at ved en rentestigning til 3 procent vokser den samlede nettoydelse for boligejere med rentetilpasningslån med 5,7 milliarder kroner, når de alle har rentetilpasset forudsat, at boliglån og afdragsprofil videreføres.

 

Om Spar Nord

Med 275.000 kunder og mere end 1.500 medarbejdere er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Siden 2002 har Spar Nord åbnet 18 nye lokale banker og tilkøbt ni filialer fra andre pengeinstitutter, og i dag har Spar Nord i alt 72 lokale banker fordelt over hele landet. Spar Nord ejes af mere end 110.000 aktionærer.

 

For yderligere oplysninger se: www.sparnord.dkKontaktinformation:

Martin Lundholm, senior porteføljemanager i Spar Nord. Tlf.: 9634 4055, e-mail:mlu@sparnord.dk

Presseservice: Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf.: 2527 0330, e-mail: lsi@sparnord.dk