Dansk Erhverv

Afskaffelse af skattefritagelsen for sundhedsforsikringer er et selvmål

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2011 16:43 CET

Regeringen og Enhedslisten blev i går enige om at fjerne skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Et regulært selvmål, som ikke gavner nogen, vurderer Dansk Erhverv.

”Det er synd og skam, hvis man af idelogiske årsager fra politisk hold vil ødelægge så succesrigt et privat initiativ, der på effektiv vis medvirker til at løse den store samfundsudfordring, som levering af sundhedsydelser er,” siger analysechef Geert Laier Christensen, Dansk Erhverv.

Sundhedsforsikringer effektivt redskab til at nedbringe sygefravær
Medarbejderne er grundkernen i private virksomhedernes værdiskabelse, og der bruges derfor betydelige ressourcer på at nedbringe sygefraværet hos medarbejderne. Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringerne har været et effektivt instrument til dette.

”De private virksomheder er glade for sundhedsforsikringerne, fordi de forkorter sygefraværet og medvirker til at fastholde medarbejderne. Forsikringerne skaber værdi, vækst og glade medarbejdere,” siger Geert Laier Christensen.

Økonomisk genvinst for samfundet
Bedre sundhed er et mål i sig selv, men i debatten om sundhedsforsikringer er det ofte overset, at det giver virksomhederne og dermed samfundet en betydelig økonomisk gevinst. Beregninger viser, at det mindre sygefravær giver en gevinst i værditilvækst på mellem 1,8 og 2,6 mia. kr. årligt i den private sektor. Skatteindtægter af denne værditilvækst, besparelser på sygedagpenge og sparede offentlige behandlinger har medført en positiv gevinst for de offentlige kasser i omegnen af 0,8 – 1,2 mia. kr. årligt.

En win-win-win situation
”Der er faktisk tale om en win-win-win situation. Virksomhederne får medarbejderne hurtigere tilbage, medarbejderne bliver hurtigere raske, og samlet set giver det overskud for de offentlige kasser,” fastslår Geert Laier Christensen.

Sundhedsforsikringerne har størst positiv effekt for de lavt uddannede, derfor medvirker forsikringerne også til at mindske den sundhedsmæssige ulighed på arbejdspladsen. Fjerner man derimod fradraget, risikerer man, at det primært er de lavt uddannede, der vil fravælge forsikringen, hvilket vil trække i den stik modsatte retning.

Regeringen sender skatteregning til lønmodtagerne
”Der er givetvis en del, der vil beholde sundhedsforsikringerne, selvom fradraget fjernes. Hvor mange der er tale om, er det svært at sige. Det eneste, der er sten sikkert, er, at man ved at fjerne fradraget sender en skatteregning direkte til en meget stor andel af lønmodtagerne i den private sektor,” siger Geert Laier Christensen.

Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 56: Stor Gevinst ved sundhedsordninger