Beskæftigelsesministeriet

Aftale om 350 mio. kr. til at forebygge nedslidning

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 09:46 CET

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) er blevet enige med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre om, hvordan pengene fra Forebyggelsesfonden skal fordeles i 2011.

Forebyggelsesfonden blev etableret i forbindelse med Velfærdsaftalen i 2006 med en kapital på 3 mia. kr. Hvert år uddeles 350 millioner kr.

I forbindelse med aftalen udtaler beskæftigelsesminister Inger Støjberg:

- Jeg er sikker på, at de 350 millioner kroner vil gøre stor gavn og medvirke til at færre fremover bliver nedslidte, når de går på arbejde. Jeg er meget glad for, at vi er blevet enige om at afsætte 25 millioner kroner til forebyggelsespakker, der vil gøre det lettere for mindre virksomheder at søge om penge i Forebyggelsesfonden.

De 350 millioner kroner skal fordeles på følgende måde:

- 106 millioner kroner skal gå til projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på offentlige og private virksomheder.

- 100 millioner kroner skal gå til projekter om bedre genoptræning og rehabilitering blandt andet for at fremme arbejdsfastholdelse og at sygemeldte vender tilbage til arbejdsmarkedet.

- 30 millioner kroner skal gå til initiativer, der kombinerer arbejdsmiljø og initiativer vedrørende rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

- 20 millioner kroner til udvalgte jobgrupper til projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning.

- 25 millioner kroner til forebyggelsespakker, som er foruddefinerede projekter, som virksomhederne kan søge om støtte til at gennemføre.

Derudover er der som led i aftalen om fornyelse af Forebyggelsesfonden fra november 2009 afsat midler til Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser, at udvikle forebyggelsespakker, at evaluere samt at formidle viden. Ligesom der er afsat midler til driften af Forebyggelsesfondens sekretariat.

Den nærmere prioritering af brancher og projekter fremgår af bilaget: Forebyggelsesfonden – fordeling og prioritering af midler for 2011.

Du kan læse mere om Forebyggelsesfonden på www.forebyggelsesfonden.dk.

http://www.bm.dk

Pressekontakt
Charlotte Fuglsang
72 20 88 40


Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
Danmark