Erhvervs- og Vækstministeriet

Aftale om markedsføring af Danmark i udlandet på plads

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2010 10:51 CET

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om udmøntningen af i alt 210 mio. kr. til markedsføring af Danmark i 2011-2012. Dermed videreføres handlingsplanen, som siden 2007 har bidraget til at styrke kendskabet til Danmark.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Den brede aftale sikrer, at der de næste to år bygges videre på den massive omtale, Danmark har fået de seneste år – ikke mindst i forbindelse med COP15, IOC-kongressen og den danske pavillon på verdensudstillingen i Kina. Vi skal fortsat fokusere på at styrke eksporten og tiltrække udenlandske investeringer, talenter og turister til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark.

Hovedelementerne i aftalen er:

· Fonden til Markedsføring af Danmark: Fonden er handlingsplanens største initiativ og skal sammen med en række tværgående kommunikationsinitiativer skabe slagkraft og sammenhæng i markedsføringsindsatsen. Fonden vil fremadrettet fokusere på etableringen af offentlig-private markedsføringskonsortier. Det er således hensigten, at Fonden i perioden 2011-2012 stifter et sportskonsortium, et designkonsortium og et konsortium til markedsføring af danske sundheds- og velfærdsløsninger. Fonden vil fortsat kunne støtte større, perspektivrige begivenheder, der bidrager til markedsføringen af Danmark, og som noget nyt får Fonden bedre mulighed for at støtte aktiviteter, der foregår i udlandet. Der afsættes i alt ca. 86 mio. kr. til indsatsen i 2011-2012.

· Eksport og investering: Eksportfremme styrkes med særligt fokus på SMV’er gennem kollektive eksportfremstød og eksportstartpakker samt med etableringen af et innovationscenter i udlandet. Desuden styrkes indsatsen for at tiltrække flere udenlandske investeringer til Danmark, herunder på designområdet. Derudover udbygges og videreudvikles Kvikskranken, der letter udenlandske virksomheders etablering i Danmark, og der iværksættes et initiativ til markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst (CSR). Der afsættes i alt ca. 65 mio. kr. til indsatsen i 2011-2012

· Talent: Der oprettes et nyt indsatsområde for tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret, udenlandsk arbejdskraft og kvalificerede, internationale studerende i Danmark. Indsatsen sigter bl.a. mod at udnytte det potentiale, der ligger i at etablere et sammenhængende forløb mellem uddannelse og arbejde for udenlandske talenter i Danmark. Der afsættes i alt ca. 15 mio. kr. til indsatsen i 2011-2012.

· Turisme: Der gøres en særlig indsats for at markedsføre Danmark som grønt turistmål for at tiltrække værdiskabende turister til hele Danmark. Indsatsen rummer en styrket markedsføring af de danske naturperler – bl.a. langs kysterne – og markedsføring af den danske storby- og erhvervsturisme. Der afsættes i alt 32 mio. kr. til indsatsen i 2011-2012.

· Kreativitet: Endelig gøres en indsats for at markedsføre Danmarks kreative kompetencer gennem afholdelsen af markante design- og arkitekturbegivenheder i Danmark og udlandet. Der afsættes i alt 12 mio. kr. til indsatsen i 2011-2012.

Handlingsplanen for markedsføring af Danmark i 2011-2012 er udarbejdet på baggrund af evalueringen af markedsføringsindsatsen i 2007-2010 samt Markedsføringspanelets anbefalinger.


Link til:

Aftalen

Handlingsplan for Markedsføring af Danmark 2011-2012

Evalueringen af markedsføringsindsatsen 2007-2010

Markedsføringspanelets anbefalinger "Danmark i verden - verden i Danmark"

Pressesekretær 
Erik Ljunggren
elj@oem.dk
tlf. 40 18 43 46