Kulturministeriet

Aftale sikrer en moderne og stabil ramme for uddannelserne under Kulturministeriet

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2011 07:10 CET

I dag blev regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne enige om en ny fireårig uddannelsesaftale for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. Aftalen gælder for perioden 2011-2014.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

"Jeg er især glad for, at vi med den nye aftale sikrer de danske designuddannelsers fortsatte udvikling af et højt undervisnings- og forskningsniveau. Med det økonomiske løft forventer jeg, at designuddannelserne vil markere sig internationalt og føde de kreative designerhverv med kompetent arbejdskraft.

Samtidig er jeg glad for, at et bredt flertal af Folketinget bakker op om at fuldføre fusionen af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen, og at vi samtidig får en tidssvarende ledelsesstruktur med bestyrelser på alle arkitekt- og designuddannelserne."

Aftalen sikrer alle Kulturministeriets uddannelser stabile rammer til at fortsætte udviklingen af uddannelsestilbud, forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed, der kan måles efter internationale standarder.

Aftalen indebærer, at designuddannelserne på Danmarks Designskole og Designskolen Kolding får et samlet økonomisk løft på 16 mio. kr., der skal sikre designuddannelsernes fortsatte udvikling af designforskningen og udviklingen af forskningsbaseret undervisning.

Aftaleparterne er enige om at fusionere Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen. Den fusionerede institution vil fortsat udbyde både arkitekt- og designuddannelse og skal ledes af en bestyrelse, der ansætter skolens rektor. Samtidig moderniseres ledelsesstrukturen på Arkitektskolen Aarhus, der får en bestyrelse, som ansætter rektor, mens rektor på Kunstakademiets Billedkunstskoler og Kunstakademiets Konservatorskole fremover bliver ansat af kulturministeren.

Den politiske aftale lægger op til at intensivere uddannelsesinstitutionernes fokus på beskæftigelse, innovation og entreprenørskab, og at kompetencerne inden for disse områder skal inddrages i uddannelsernes udviklingsstrategier i samspil med erhvervene.

Endelig iværksættes som opfølgning på teaterudvalgets rapport en udredning af uddannelsesstrukturen og arbejdsdelingen mellem uddannelsesinstitutionerne på hele det scenekunstneriske uddannelsesområde.

Hent uddannelsesaftalen (pdf)

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21

Kommunikationschef Michael Jannerup, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21

 

Rasmus Jarlov, kulturordfører for de konservative, tlf.: 33 37 42 18

Troels Christensen, kulturordfører, Venstre, tlf.: 33 37 45 65

Karin Nødgaard, kulturordfører for Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25

Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokraterne, tlf.: 33 37 40 61

Pernille Frahm, kulturordfører Socialistisk Folkeparti, tlf.: 33 37 44 15

Simon Emil Ammitzbøll, kulturordfører for Liberal Alliance, tlf.: 33 37 49 03

Marianne Jelved, uddannelsesordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 03

Per Ørum Jørgensen, ordfører Kristendemokraterne 33 37 42 11