Vestas Wind Systems A/S

Aktiebaseret incitamentsprogram 2011

Pressemeddelelse   •   Mar 03, 2011 08:26 CET

Bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S har besluttet at fortsætte aktieoptionsprogrammet og etablere et nyt program for 2011 baseret på de samme vilkår, som gælder for incitamentsprogrammet 2010 til 2012 som fastlagt på bestyrelsesmødet afholdt den 26. oktober 2009.

Programmet omfatter alle Vice Presidents, Chief Specialists, Chief Project Managers og Senior Vice Presidents i alle forretningsenhederne samt Vice Presidents, Chief Specialists og Chief Project Managers i Vestas Wind Systems A/S. Direktionen, Presidents og Senior Vice Presidents med direkte reference til direktionen er ligeledes omfattet af dette såvel som tidligere programmer. Programmet for 2011 omfatter 335 deltagere.

Deltagerne vil blive tildelt optioner i henhold til en nærmere defineret forholdsmæssig andel af deltagernes fastsatte bruttoløn. Den samlede nutidsværdi beregnet i henhold til Black-Scholes-modellen udgør DKK 153 mio. Der vil blive udstedt i alt 973.400 optioner, og antallet af optioner vil blive fordelt med 82.869 optioner til direktionen og 890.531 optioner til de øvrige deltagende medarbejdere. 

Udnyttelseskursen for optionerne fastsættes af Nominerings- & kompensationsudvalget til den gennemsnitlige børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen (alle handler) for perioden 10. til 21. januar 2011. Udnyttelseskursen er DKK 184,06. Aktieoptionernes udnyttelseskurs korrigeres for eventuelt senere udbetalt udbytte. Tildelingen for 2011 vil finde sted i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af årsrapporten for 2011, og vil være afhængig af deltagernes opretholdte ansættelse i virksomheden ved årets udgang.

Optionerne kan tidligst udnyttes tre år efter tildelingen, det vil sige fra 2015 og vil normalt bortfalde såfremt de ikke er udnyttet senest med udgangen af 2016. Hvis deltagerne selv opsiger deres ansættelse inden det tidligste tidspunkt for udnyttelse, vil optionerne bortfalde. Med hensyn til direktionen, Presidents og Senior Vice Presidents med direkte reference til direktionen skal disse i en periode på tre år efter udnyttelse af optionerne besidde aktier i selskabet svarende til 50 pct. af deltagernes avance efter fradrag af beregnet skat.

Antallet af tildelte optioner i henhold til programmet vil fremgå af årsrapporten for 2011.

For så vidt angår oplysninger om de eksisterende optionsprogrammer henvises til note 31 i årsrapport for 2008, note 32 i årsrapport for 2010 og til selskabsmeddelelse nr. 23/2009 offentliggjort den 27. oktober 2009.

Kontaktdetaljer:
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Peter W. Kruse, Senior Vice President, Group Communications
Tlf.: 9730 0000