Sundhedsstyrelsen

Aktivitet og tidsforløb på hjerteområdet

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 22:26 CET

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner offentliggør nye tal for patientforløb for personer, der har fået diagnosticeret en hjertesygdom. Monitoreringen indeholder aktivitets- og tidsdata for 1. halvår 2010 og omfatter følgende udvalgte hjertesygdomme: hjertesvigt, hjerteklapsygdom, stabil angina pectoris og ustabil angina pectoris/NSTEMI.

Monitoreringen giver en status på hjerteområdet og giver mulighed for på sigt at følge de overordnede udviklingstendenser. For hvert af de fire sygdomsområder er der opgjort aktivitetsdata. For stabil angina pectoris og ustabil angina pectoris/NSTEMI er der ligeledes opgjort tidsdata, det vil sige, hvor lang tid der går fra udredning for hjertesygdom på sygehuset, til patienten modtager invasiv behandling.

Monitoreringen omfatter data fra 1. halvår 2010 på regionalt niveau samt en opgørelse for 2. halvår 2008 til 1. halvår 2010 på nationalt niveau. Dataopgørelsen viser generelt en uændret tendens for aktivitet og tid for inkluderede hjertesygdomsområder.

Find den første publikation (2. halvår 2009) samt mere om monitoreringen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under Måling af kvalitet - Monitorering af hjerteområdet.

Link til rapport og Måling af kvalitet

Rapport: Monitorering af hjerteområdet: Tids- og aktivitetsdata - 1. halvår 2010

Måling af kvalitet - Monitorering af hjerteområdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Dorte Johansen
Sundhedsdokumentation
Telefon 72 22 76 71