DI - Organisation for Erhvervslivet

Akut behov for at stramme op på de offentlige finanser

Pressemeddelelse   •   Okt 26, 2010 12:30 CEST

Der er udsigt til svag vækst i Danmarks økonomi i de kommende år og en lang årrække med store offentlige underskud. Det fremgår af rapporten fra Det Økonomiske Råd, som anbefaler at påbegynde den nødvendige konsolidering af de offentlige finanser i 2011.

- Vismændenes rapport understreger, at der er et akut behov for at stramme op på de offentlige finanser, så vi får skabt et solidt fundament for ny økonomisk vækst. Det kræver blandt andet en strammere styring af de kommunale udgifter, end vi hidtil har set. DI er derfor helt enig i Vismændenes forslag om at skærpe sanktionsmulighederne over for kommunerne, siger DI's adm. direktør Hans Skov Christensen i en kommentar til den ny rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab.

Vismændenes vurderer, at afkortningen af dagpengeperioden er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men at der er behov for yderligere strukturreformer for at sikre den langsigtede udvikling på de offentlige finanser. De anbefaler derfor, at en kommende 2020-plan indeholder konkrete reformer, der øger arbejdsudbuddet.

- Virksomhedernes muligheder for at skabe ny vækst og velstand er stærkt afhængige af, at der gennemføres yderligere reformer for at øge arbejdsudbuddet. DI har derfor fremlagt et inspirationskatalog med 100 forslag, der kan lukke hullet i de offentlige budgetter og øge Danmarks vækstmuligheder. Ét af de forslag er en afskaffelse af efterlønnen. Som Vismændene fremhæver, er det én af de mest effektive veje til at bringe Danmarks økonomi på rette vej, siger DI's adm. direktør.

Vismændene præsenterer i deres rapport et temakapitel om den danske produktivitetsudvikling. Rapporten viser, at væksten i produktiviteten har været aftagende over en lang årrække. DI deler vismændenes bekymring over den langsomme danske produktivitetsudvikling - men er helt uenig i formandskabets synspunkt om, at den relativt høje danske selskabsskat ikke svækker Danmarks produktivitet.

- Formandskabets konklusioner om selskabsskatten bygger på en analyse af en periode, hvor den danske selskabsskat var mere konkurrencedygtig end i dag. Siden har en række lande omkring os nedsat selskabsskatten, og flere har planer om at gå samme vej. Produktiviteten i Danmark er stærkt afhængig af, at vi kan stimulere investeringer i danske virksomheder. Og det kræver en langt mere konkurrencedygtig dansk selskabsskat, siger Hans Skov Christensen.