Region Hovedstaden

Alle Region Hovedstadens hospitaler opnår internationalt kvalitetsstempel

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2011 18:17 CET

Som de eneste i Skandinavien kan hovedstadens hospitaler nu dokumentere, at de lever op til skrappe internationale kvalitetskrav.

I har alle bestået! 
Den uafhængige og internationale akkrediteringsorganisation Joint Commission International (JCI) har i løbet af 2011 vurderet alle Region Hovedstadens hospitaler fra kælder til kvist, og nu er de sidste akkrediteringer kommet i hus. Resultatet er dermed klart: I har alle bestået! 

Eneste internationalt akkrediterede hospitaler i Skandinavien 
Hovedstadens hospitaler er de eneste i Skandinavien, som har ladet sig grundigt undersøge for, om deres arbejdsgange lever op til de kvalitetskrav, som JCI opstiller. Derfor er regionsdirektør Helle Ulrichsen da også meget stolt over, at alle regionens 13 hospitaler – 12 somatiske og Region Hovedstadens Psykiatri – nu har opnået det internationale kvalitetsstempel. 

Professionel og sikker behandling med en høj kvalitet
- Det er utrolig flot gået af både personale og ledelse, som har ydet en kæmpe indsats. Den internationale akkreditering fra JCI bekræfter, hvad vi egentlig godt vidste, nemlig at patienterne er i centrum på Region Hovedstadens hospitaler, og at de får en professionel og sikker behandling med en høj kvalitet, siger Helle Ulrichsen. 

Alle hospitaler måles på 1300 parametre 
JCI måler på i alt 1300 forskellige parametre inden for stort set alle typer af opgaver, som varetages på et hospital. En forudsætning for akkreditering er, at regler, anvisninger og forholdsregler for diverse arbejdsrutiner er fastlagt og beskrevet i politikker, vejledninger eller instrukser, der gør behandlingen ensartet, sikker og effektiv. 

Undersøger om hospitalerne lever op til de fastsatte standarder 
Under besøget på hospitalerne udvælger de internationale repræsentanter for JCI tilfældigt hvilke afdelinger, patientjournaler og arbejdsprocesser, der skal tjekkes. Det kan være, hvordan afdelingen sikrer, at de rette patienter får den rette medicin, at der hurtigt foreligger en behandlingsplan, eller at hele personalet ved, hvad de skal gøre, hvis en patient får hjertestop. Desuden kan konsulenterne se via patientjournalerne, om patientens forløb fra indlæggelse til fx røntgenundersøgelse og behandling lever op til de fastsatte standarder for kvalitet og dokumentation. 

Fokus på at blive bedre
- Meningen med kvalitetstjekket er, at hospitalerne hele tiden skal have fokus på at blive bedre til at give patienterne den bedste og mest sikre behandling. Det er dokumentationen og kravet til den løbende opfyldelse af standarderne, der flytter på kvaliteten, så vi kan blive endnu bedre, siger regionsdirektør Helle Ulrichsen. 

Yderligere information hos: 

  • Helle Ulrichsen, regionsdirektør, Hovedstaden, tlf. 48 20 56 01 
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

 

 Fakta:

  • JCI er et uafhængigt selskab med hovedsæde i Illinois, USA. JCI er et ”non-profit” selskab, hvis formål er få sundhedsorganisationer til at opnå målrettede og vedvarende forbedringer vha. internationalt accepterede standarder. 
  • Hospitalerne bliver tjekket af JCI hvert 3. år. 
  • På verdensplan har under 400 hospitaler i over 50 lande fået tildelt kvalitetsstemplet fra JCI.

Redaktør

Kristian Hargreave
Email webredaktoer@regionh.dk