Erhvervs- og Vækstministeriet

Amagerbanken overdrages til Finansiel Stabilitet A/S

Pressemeddelelse   •   Feb 07, 2011 06:24 CET

Amagerbanken opfylder ikke længere kapitalkravene til at drive bank, og banken overdrages derfor til Finansiel Stabilitet A/S. Amagerbanken vil blive afviklet efter den såkaldte Bankpakke 3, som et meget bredt flertal i Folketinget står bag, og som er på linje med de drøftelser, der pågår i EU.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Det er en kedelig situation, som Amagerbanken er havnet i. Men i den situation er det godt, at vi har fået vedtaget Bankpakke 3, så vi på en ordentlig måde kan tage hånd om banken og dens kunder.Med Bankpakke 3 sikrer vi, at alle kunder i Amagerbanken som hidtil kan få udført den praktiske del af deres daglige bankforretninger. De skal ikke ud og finde en ny bankforbindelse og etablere nye lån. Kundernes dankort og andre betalingskort fungerer som vanligt.Indskyderne vil få dækket nettoindskud (indskud minus lån i banken) op til et beløb svarende til 100.000 euro (knap 750.000 kr.). Særlige indlån, dvs. pensionsopsparinger, børneopsparinger mv. vil blive dækket fuldt ud.Jeg har samtidig allerede aftalt med Finansiel Stabilitet A/S, at der skal arbejdes for et hurtigt udbud af så stor en del af Amagerbanken som muligt – og i hvert fald alle privatkunder - så de hurtigst muligt kan få en ny permanent bankforbindelse.Amagerbankens situation ændrer ikke ved, at den danske pengeinstitutsektor helt generelt er sund og levedygtig. Det kom bl.a. til udtryk i EUs stresstest sidste sommer, hvor de danske banker lå i den bedste del blandt de testede europæiske banker.

De endelige tab i Amagerbanken kendes endnu ikke. Tab i Amagerbanken vil blive dækket af aktionærerne og ejere af ansvarlig kapital. Det følger endvidere, at store indskydere og andre simple kreditorer, herunder statslige garantier, vil få tab, jf. pressemeddelelse fra Finansiel Stabilitet A/S.

Press release: Amagerbanken is taken over by The Financial Stability Company