Strategus ApS

Ansæt din egen marketingmand for kr. 5.750,-

Pressemeddelelse   •   Sep 16, 2010 10:35 CEST

Marketing virksomheden Strategus aps introducerer i disse dage et nyt koncept til små virksomheder, der gerne vil sikre sig, at der bliver holdt fokus på virksomhedens markedsføring.

”Ca. 80 % af alle danske virksomheder har mindre end 10 ansatte. De fleste af disse små virksomheder har ikke behov for at ansætte en marketingmand i 37 timer pr. uge, men de har alle behov for at markedsføre sine produkter, serviceydelser og deres firma”, siger Richard Guldager, indehaver af Strategus aps.

Den der opsøger heldet, er som regel mere heldig end den der ikke gør

”At hyre en ekstern marketingkonsulent eller et reklamebureau er ofte forbundet med store udgifter. Mange små virksomheder fravælger denne investering – og finanskrisen har øget denne tendens. Alle virksomheder har behov for salgsunderstøttende markedsføring, men det er ikke et must at markedsføringsaktiviteterne skal koste ”en bondegård”, man kan sagtens udføre en effektiv salgs- og markedsføringsindsats for små midler. Det handler ofte om at gøre tingene rigtigt og at fastholde fokus, derfor har vi nu udviklet et koncept, hvor også de helt små virksomheder har råd til at være med. I det nye koncept ”ansætter” man en marketingmand – en loyal sparringspartner, der giver råd og vejledning. En marketingmand, der strukturerer og systematiserer virksomhedens markedsføring – og via månedlige marketingmøder sikrer, at der kontinuerligt holdes fokus på din virksomheds salg og markedsføringsindsats”, fortæller Richard Guldager, der inden etableringen af Strategus har arbejdet 10 år som reklame- og marketingchef. 

Strategus er et mindre firma, der har specialiseret sig i MarketingOutsourcing. Siden 1997 har Strategus hovedformål været, at varetage, planlægge, koordinere og gennemføre marketingaktiviteter for virksomheder, der ikke ønsker at opretholde egen interne marketingafdeling – eller for virksomheder der ønsker et supplement til sin eksisterende interne marketingafdeling.

For at få en professionel markedsføringsmand tilknyttet sin virksomhed, kan man nu ”ansætte” Strategus for en månedlig investering på kr. 5.750,- ekskl. moms. Der etableres en outsourcing aftale med 3 måneders gensidig opsigelse, hvor den faste månedlige ydelse betales månedsvis forud.

Du får så din egen marketingmand, der sætter sig godt og grundigt ind i din virksomhed og det marked din virksomhed sælger sine produkter og serviceydelser til. Samarbejdet starter med en halvdags igangsætningsworkshop, hvor dit produkt, din forretning og markedet drøftes godt og grundigt igennem.

Aktivitetsplan 

Din nye marketingmand sørger efterfølgende for, at der bliver formuleret og fastlagt salgsmål, marketingmål, målgrupper og disponenter, så alle er helt enige om hvem vi gerne vil påvirke med salgs- og markedsføringsindsatsen. Efterfølgende udarbejder Strategus en aktivitetsplan, hvor alle aktiviteter listes – både virksomhedens egne ideer og anbefalinger fra Strategus. Aktiviteter, som besluttes gennemført i den nærmeste fremtid, opsplittes i konkrete aktioner, hvor ansvaret tildeles konkrete personer. Her kommer Strategus´ ”værktøjskasse” i brug, med råd og vejledning om hvilke metodikker, der er hensigtsmæssigt at anvende for at opnå bedst muligt resultat af indsatsen. Aktivitetsplanen er med til at sikre bedst mulige betingelser for at aktiviteten kommer sikkert i mål. 

Elevator-tale

Man bør kunne fortælle virksomhedens ”aktivitetsarena” til en fremmed på vej op i elevatoren. Strategus sørger for at denne korte virksomhedsbeskrivelse bliver formuleret skriftligt, så den efterfølgende kan anvendes som bundtekst i annoncer, salgsbreve, brochurer, løsblade, casestories m.v.

Faste månedlige marketingmøde til salgs- og marketingsparring 

Strategus udsender mødeagenda, hvor faste punkter på dagsordnen er, at virksomhedens daglige ledelse giver en status på hvad der salgsmæssigt er sket siden sidst. Ud fra aktivitetsplanen drøftes de igangværende aktiviteter grundigt igennem. Aktivitetsplanen er et dynamisk værktøj, hvor der løbende tilføres nye ideer til aktiviteter og andre aktiviteter udskydes eller annulleres. Efter hvert marketingmøde ajourfører Strategus aktivitetsplanen og skriver mødereferat. 

Strategus hjælper dig med at fastholde fokus på dit salgs og markedsføringsarbejde. 

Denne systematiske arbejdsproces sikrer et kontinuerligt fokus på din virksomheds marketingaktiviteter. Du får en marketingsamarbejdspartner til at drøfte gode som dårlig ideer igennem med, du får råd og vejledning til gennemførelsen af de aktioner, som du selv vil varetage – og afholdte aktiviteter evalueres løbende. 

Den praktiske gennemførelse af salgs- og markedsføringsaktiviterne

Såfremt du ikke selv ønsker at varetage alt det praktiske markedsføringsarbejde, når de enkelte aktiviteter skal gennemføres, er Strategus gerne tovholderen, der sikrer at valgte aktiviteter gennemføres optimalt.

Som tilvalg til den faste månedlige ydelse, kan man efter faktisk anvendt 
tidsforbrug, der faktureres til kr. 575,- ekskl. moms, få Strategus til at varetage følgende aktiviteter:

Nyhedsbreve til kunder/emner, Direct mails til kundeemner, Telefonisk 
Mødebooking, Salgspræsentationen/konceptet, Casestories/testimonials, 
Miniundersøgelser, Aktiv pressebearbejdning, Elektronisk promotion, Event, Website, Brochurer, Annoncer, Udstillinger, Messer, Sociale Medier, Seminarer, Workshops, Etablering af professionel bestyrelse, Business Plan, SWOT analyse, Strategihuset, Salgscoaching.


http://www.strategus.dk

Pressekontakt
Richard Guldager
49264942


Strategus aps
Gefionsvej 64
3000 Helsingør