Center for balance mellem arbejdsliv og familieliv aps

Arbejd 12 minutter mindre om dagen og forøg produktiviteten

Pressemeddelelse   •   Jun 20, 2011 07:34 CEST

Der var engang – sådan begynder mange eventyr, og sådan gælder det også forestillingen om, at 12 minutter mere om dagen vil give bedre produktivitet og langsigtet vækst. For hvor eventyret og fortællingen kan leve gennem generationer, gælder det ikke for den måde vi arbejder og leder på. 

Politisk kommentar:

Produktivitet og tid er ikke to ensbetydende størrelser. Når vi taler om eksempelvis maskiner vil produktionen stige. Men det er igen ikke det samme som en stigning i produktiviteten. Der sker en ændring i produktiviteten, hvis måden maskinerne fungerer på og processen foregår på forbedres. Og når vi taler om mennesker er det ikke engang sikkert at produktionen vil stige ved at arbejde 12 minutter mere. Det handler om, hvad vi bruger tiden til, hvordan vi bruger tiden, hvordan arbejdspladsen er organiseret (organisationens design i bred forstand), dens arbejdspladskultur, samt hvordan vi omgås hinanden og samarbejder. En lang mere kompliceret indgang til produktivitet, vækst og resultater end tid.

Produktivitet er nødvendig med et svært begreb at arbejde med
Vi ”lever” af mennesker, hele mennesker - deres evne til at samarbejde, bruge deres kompetencer, forny sig, af deres evne og lyst til at netværke/ skabe relationer, engagere sig i arbejde, samfund og familie. Vi lever ikke blot af hænder. Hvert menneske har deres måde at forstå verden og sammenhænge på, som kan have en positiv eller negativ indflydelse på produktivitet og effektivitet
Produktivitet er et vanskeligere begreb at forstå, og ikke mindre at finde de rigtige måder at måle det på. Det er der mange grunde til. En af dem er, at der mange forskellige opfattelser af, hvad man forstår ved produktivitet. Jeg har både i analyser og ved afholdelse af kurser bedt folk fortælle mig, hvad de forstår ved produktivitet. Lad os tage et par eksempler:

- En god dag på kontoret
- At motivere og sikre at den enkelte medarbejders kompetencer kommer bedst i spil, således at vi samlet løfter vores opgaver bedst muligt
- Når vi skaber noget, der kan gøre en forskel for andre
- Det der tilfører kunden værdi
- Just do it

At være produktiv handler om at skabe værdi. Men det skal være værdi for andre end en selv. Lad os tage udsagnet ”produktivitet = det der tilføjer kunden værdi”. Her er der en række delspørgsmål, man skal stille sig selv før det bliver operationelt, hvad der skal til for at give kunden værdi. Men omvendt skal man også forholde sig til, hvordan det giver virksomheden værdi (overskud, produktion, produktivitet, bæredygtighed) Med andre ord, det at tilføje kunden værdi er ikke altid ensbetydende med at det tilføjer virksomheden værdi på kort eller lang sigt.

Det er den øvelse, der ligger bag ved at få diskuteret og konkretiseret, hvad der er produktivitet – eller skaber værdi i forhold til blandt andet kerneopgaven. 

Bæredygtig produktivitet og bæredygtig vækst

Produktivitet er den vigtigste langsigtede konkurrence- og værdiskabelsesfaktor. Det kræver et kontinuerligt fokus på:

- Hvad er produktivitet i forhold til de kerneopgaver og processer vi har? Herunder også: ledelse, vidensdeling, innovation mv.
- Hvordan skal vores organisation være designet for at kunne konkurrere i det 21.århundrede, hvilke nye organisationsformer, er der brug for hos os, hvilke ledelsesformer understøtter og udvikler dette, således vi bedre kan navigere i komplekse konkurrence og markedsforhold?
- Hvordan sikre vi sammenhæng mellem den organisations- og ledelsesform vi gerne vil have og den motivations- og aflønningsstruktur vi har?
- Hvordan får vi en arbejdspladskultur, der får alle medarbejdere – fra top til tå – til at arbejde med os og ikke mod os (holdninger, fordomme) og får organisationen fra det 20. århundredes logikker til det 21. århundredes logikker?

Opgør med oldnordisk politisk tænkning

Når politikkere går ud og taler om, at 12 minutter om dagen giver bedre produktivitet og vækst, er de med til at fastholde en kollektiv forståelse for en løsning og et paradigme, der allerede er out-dateret. Hermed er de med til at fastlåse Danmark i det 20.århundredes logikker, og dermed indirekte påvirke produktiviteten negativt – til skade for konkurrenceevnen. 
Vi skal videre – være konkurrencedygtige og produktive på en bæredygtig måde. Derfor er vi kollektivt nødt til at gøre op med nogle af de italesættelser og forståelser der sinker udviklingen. Dette er eksempelvis måder at anskue produktion, produktivitet og vækst på, og i stedet sætte fokus på måden vi leve og arbejder på i det 21.århundrede. 

I den enkelte virksomhed er der store produktivitetsforbedringer at hente, ved at sætte fokus på, hvad der er produktivitet og skaber værdi inden for egne rækker i sammenhæng med en bæredygtig udvikling. Og få denne forståelse ud til hver enkelt interessent. Det skaber på sigt en bæredygtighed, der både relaterer sig til samfund, arbejdspladser og individet.

Politisk kommentar af Helle Rosdahl Lund, Direktør i CBAF. Charter for Balance og Fleksibilitet
http://www.cbaf.dk

Pressekontakt
Helle Rosdahl Lund
40147360


Center for balance mellem arbejdsliv og familieliv
Strandvejen 329
2980 Kokkedal
Danmark