Sundhed- og Omsorgsforvaltningen

Arbejdet med ældre og syge ændres markant

Pressemeddelelse   •   Nov 13, 2011 20:00 CET

Sundheds- og Omsorgsudvalget har vedtaget et program, der medfører markante ændringer af indsatsen for ældre og syge københavnere i de kommende år. Aktiv og tryg hele livet, hedder programmet.

(Pressemeddelelsen er tidl. udsendt 23/6)

Reformerne skal sikre, at københavnerne får den bedst mu¬lige og mest effektive hjælp, hvis de bliver svækket af alder eller sygdom. Det er reformernes samlede mål at løfte københavnernes livskvalitet og helbred frem mod 2015. Men nytænkningen vil også føre til billigere, smartere og fagligt bedre løsninger.

Reformerne betyder, at Københavns Kommune fremover lægger større vægt på træning og rehabilitering, samtidig med, at man vil give de svageste bedre hjælp. Desuden vil Sundheds- og Omsorgsudvalget styrke samarbejdet med frivillige og pårørende. Endelig vil man også højne fagligheden hos medarbejderne.

- Jeg tror, at alle ønsker at kunne klare sig selv – bedst muligt og længst muligt.
Det er det menneskesyn, som reformerne bygger på. Set ud fra et sundhedsmæssigt og fysiologisk synspunkt, så hjælper vi faktisk de ældre bedst ved ikke at klare alt for dem. Turen op ad trapperne, den daglige opvask – ja, selv det at tage strømper på er nemlig med til at holde kroppen ved lige og sygdomme for døren, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) og fortsætter:

- Der er selvfølgelig nogle, der er meget svage og har brug for meget hjælp og omsorg, og dem skal vi hjælpe endnu bedre. Men rigtig mange kan noget. Udgangspunktet i mødet med borgeren skal derfor være, hvad borgeren kan – ikke hvad han eller hun ikke kan.

- Vi skal ofte give træning, før vi giver hjælp. Og rehabilitere i stedet for at give varig hjælp efter sygdom. Fremover skal vi i mindre grad gøre alt det for borgerne, som de ikke umiddelbart selv kan - men derimod støtte dem i selv at klare flest mulige opgaver, siger Ninna Thomsen.

Borgmesteren og udvalget ønsker desuden, at frivillige og pårørende får en større rolle at spille.

- Vi skal have mere samarbejde med frivillige og det skal være lettere at være pårørende i København, siger Ninna Thomsen.

Reformerne vil desuden løfte fagligheden hos medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Blandt andet med skræddersyet kompetenceudvikling.

I Aktiv og tryg hele livet sætter politikerne nogle konkrete mål, som skal være opnået i løbet af 2015. Baggrunden er blandt andet, at hver fjerde plejehjemsbeboer og hjemmeplejemodtager oplever ensomhed. At der sker alvorlige fejl med den medicin, ældre får. At nogle borgere får besøg af for mange forskellige hjælpere, og at der er for stor personaleudskiftning blandt sosumedarbejderne.

Mål som skal være opnået i 2015:

  • 50 procent færre ældre er ensomme i København 
  • Alle plejeboliger har aktiviteter for frivillige og pårørende
  • Alle, som modtager praktisk hjælp, bliver trænet til at klare sig selv bedst muligt 
  • København er landets førende by når det gælder brug af velfærdsteknologi
  • Svage ældre flytter tidligere i plejebolig 
  • Alle ældre med behov for hjælp har et fast team af hjælpere 
  • Ingen fejl i medicineringen af de ældre
  • 80 procent af nye medarbejdere er fortsat ansat et år efter ansættelsen 
  • 20 procent af de ansatte er mænd 
  • Sosu’ernes faglige niveau er løftet markant

Inden vedtagelsen var forslaget i høring og blev drøftet og debatteret på en række møder med borgere og medarbejdere.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen går nu i gang med at indføre reformerne.