Beredskabsforbundet

ARBEJDSDELING I BEREDSKABET DRØFTET I FORHANDLING

Pressemeddelelse   •   Aug 09, 2017 11:00 CEST

”Regeringen og KL har drøftet arbejdsdelingen mellem det kommunale og statslige beredskab som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018”, oplyser finansminister Kristian Jensen

Tidligere på sommeren (26/6) spurgte Folketingets forsvarsudvalg finansminister Kristian Jensen om, hvilke ønsker der blev fremført fra kommunernes side om flere midler til beredskabsområdet i forbindelse med forhandlingerne om den nyligt indgåede aftale om kommunernes økonomi 2018.

Aftalen blev indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og ministeren den 1. juni. Aftalen rummede bl.a. ”forenklinger og forbedringer af kommunernes og grundejernes muligheder for at sikre kystbeskyttelse og klimatilpasning”.
Spørgsmålet om flere midler til beredskabsområdet skal ikke mindst ses i lyset af sidste års beslutninger om, at der skal spares 175 mio. kr. på de kommunale beredskaber og 75 mio. kr. på det statslige beredskab.

I dag har Forsvarsudvalget fået svar fra finansministeren:

”Jeg kan oplyse, at regeringen og KL som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018 har drøftet arbejdsdelingen mellem det kommunale og statslige beredskab, herunder status for aftalen om en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet med større og mere bæredygtige enheder, der følger af Aftale om kommunernes økonomi for 2015”, siger Kristian Jensen i svaret, hvor han tilføjer:

”Drøftelsen gav ikke anledning til konkrete formuleringer i den endelige aftale om kommunernes økonomi for 2018, som regeringen og KL indgik den 1. juni.”

Kilder:
Folketingets forsvarsudvalg
Danske Beredskaber

Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager vi med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.