Kirkeministeriet

Arbejdsgruppe om stillingerne som provst i folkekirken

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 09:14 CEST

En arbejdsgruppe skal i den kommende tid gennemgå mange forskellige forhold vedrørende stillingerne som provst i folkekirken.

Arbejdsgruppen vedrørende provstestillinger skal for det første arbejde med modeller, som kan gøre det muligt at få et bredere ansøgerfelt til ledige provstestillinger. Efter de gældende regler kan en provstestilling kun søges af præster, der allerede er ansat i en præstestilling i et af provstiets sogne, samt af en præst, som bliver ansat i en præstestilling, der bliver ledig i forbindelse med, at en provst både fratræder som provst og som sognepræst.

Arbejdsgruppen skal dernæst foretage en omfattende analyse af provstens rolle som lokal myndighedsperson og i forhold til tilsyn med og ledelse af provstiets præster. Provstens rolle er blevet påvirket af ændringer i den kirkelige lovgivning, som er gennemført i løbet af de seneste år.

Departementschef Henrik Nepper-Christensen, Kirkeministeriet, er udpeget som formand for arbejdsgruppen. De øvrige medlemmer er:

Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift

Provst Paw Kingo Andersen, Danmarks Provsteforening

Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Danmarks Provsteforening

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen, Den danske Præsteforening

Sognepræst Signe Malene Berg, Den danske Præsteforening

Fhv. universitetslektor Inge Lise Pedersen, Landsforeningen af Menighedsråd

Ingeniør, HD, Preben Juul Sørensen, Landsforeningen af Menighedsråd

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard, Viborg Stift.

Se Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende provstestillinger - PDF